Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Lammerts van Bueren, E.T., G. Backes, H.C. de Vriend and H. Østergård. 2010. The role of molecular markers and marker assisted selection in breeding for organic agriculture. Euphytica. 175(1):51-64.

Number of pages: 13

DOI: 10.1007/s10681-010-0169-0

Type of document: Journal Article

Related webpage or webdocument: www.springerlink.com/content/h1r32625218lg0q4/

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: English

Title in English: The role of molecular markers and marker assisted selection in breeding for organic agriculture

Abstract / summary in English:

Plant geneticists consider molecular marker assisted selection a useful additional tool in plant breeding programs to make selection more efficient. Standards for organic agriculture do not exclude the use of molecular markers as such, however for the organic sector the appropriateness of molecular markers is not self-evident and is often debated. Organic and low-input farming conditions require breeding for robust and flexible varieties, which may be hampered by too much focus on the molecular level. Pros and contras for application of molecular markers in breeding for organic agriculture was the topic of a recent European plant breeding workshop. The participants evaluated strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the use of molecular markers and we formalized their inputs into breeder’s perspectives and perspectives seen from the organic sector’s standpoint. Clear strengths were identified, e.g. better knowledge about gene pool of breeding material, more efficient introgression of new resistance genes from wild relatives and testing pyramided genes. There were also common concerns among breeders aiming at breeding for organic and/or conventional agriculture, such as the increasing competition and cost investments to get access to marker technology, and the need for bridging the gap between phenotyping and genotyping especially with complex and quantitative inherited traits such as nutrient-efficiency. A major conclusion of the authors is that more interaction and mutual understanding between organic and molecular oriented breeders is necessary and can benefit both research communities.


Keywords in English: Evaluation of molecular markers, Marker assisted selection, SWOT analysis, Low-input agriculture
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: De rol van moleculaire merkers en merker gestuurde selectie in de veredeling voor biologische landbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Plantengenetici beschouwen moleculaire merkergestuurde selectie een nuttig, aanvullend instrument om selectie in plantenveredelingsprogramma's efficiënter te maken. De normen voor de biologische landbouw sluiten het gebruik van moleculaire merkers als diagnostische methode niet expliciet uit. Echter, in de biologische sector is het gebruik van moleculaire merkers niet vanzelfsprekend en vaak een onderwerp van discussie.
De biologische en low-input landbouw vragen om veredeling voor robuuste rassen die het veld goed presteren onder wisselend omstandigheden; vanuit de biologische sector wordt gevreesd dat die ontwikkeling wordt belemmerd door te veel aandacht voor het moleculaire niveau. De voor-en nadelen voor de toepassing van moleculaire merkers in de veredeling voor de biologische landbouw was het onderwerp van een recente Europese plantenveredeling workshop. De deelnemers evalueerden sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen van het gebruik van moleculaire merkers; wij hebben deze input gegroepeerd vanuit de perspectieven van de kweker en vanuit het oogpunt van de biologische sector. Duidelijke sterke kanten werden geïdentificeerd, bijvoorbeeld betere kennis over de genetische achtergrond van veredelingsmateriaal, efficiënter introgressie van nieuwe resistentiegenen uit wilde verwanten en het testen van gestapelde genen. Er waren ook gedeelde zorgen onder zowel biologisch als gangbaar gerichte veredelaats, zoals de toenemende concurrentie en de investeringskosten om de toegang tot merkertechnologie te krijgen, en de noodzaak voor het overbruggen van de kloof tussen de fenotypering en genotypering, vooral bij complex overervende eigenschappen, zoals de nutriënten-efficiëntie. Een belangrijke conclusie van de auteurs is dat er meer interactie en wederzijds begrip tussen de biologische en moleculaire gerichte veredelaars noodzakelijk is; hiervan kunnen beide onderzoeksgemeenschappen profiteren.


Trefwoorden in Nederlands: Ontwikkeling van moleculaire merkers, Merker gestuurde selectie, SWOT analyse, Low-input landbouw