Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Lammerts van Bueren, E.T. 2010. Ethics of Plant Breeding: The IFOAM Basic Principles as a Guide for the Evolution of Organic Plant Breeding. Ecology & Farming. Februari 2010, p. 7-10.

Number of pages: 4

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 460 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Ethics of Plant Breeding: The IFOAM Basic Principles as a Guide for the Evolution of Organic Plant Breeding

Abstract / summary in English:

When it comes to discussions on genetically modified organisms (GMOs) and organic agriculture, biotechnologists often ask: “Why are your rules so strict? Why ban GMOs when they are the only tool to secure the world’s future need for food? They are more efficient, quicker, etc!”
When asked these questions I explain the underlying values of organic agriculture. In this article I will discuss the basic values of organic agriculture as laid down in the IFOAM four basic principles, and will relate them to the field of plant breeding. I also discuss the consequences and challenges for the further development of organic plant breeding.


Keywords in English: organic plant breeding, ethics, IFOAM Principles
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Ethiek van plantenveredeling: de Basisprincipes van IFOAM als een wegwijzer voor de ontwikkeling van een biologische plantenveredeling.

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In discussies over genetisch gemanipuleerde organismen (GMO’s) en biologische landbouw vragen biotechnologen vaak “Waarom zijn jullie regels zo strikt? Waarom sluiten jullie GMO’s uit als deze het enige middel zijn om in de wereldvoedselbehoeften te voorzien? Ze zijn efficiënter, sneller, etcetera!”
Als ik deze vragen krijg leg ik de onderliggende waarden van de biologische landbouw uit. In dit artikel bespreek ik de basale waarden van de biologische landbouw zoals deze in de vier basisprincipes van IFOAM zijn geformuleerd. Ik verbind ze met het veld van plantenveredeling. Ik bespreek daarnaast de consequenties en uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van de biologische plantenveredeling.
 

 


Trefwoorden in Nederlands: biologische plantenveredeling, ethiek, IFOAM principes