Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Doesburg, P., M.A.S. Huber and L.P.L. van de Vijver. 2009. Inventarisation LBI crystallisation work 2002-2009. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 61 p.

Number of pages: 61

Type of document: Book

Download full text pdf, 5,1 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Machteld A.S. Huber, M.D.;
Lucy P.L. van de Vijver Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Inventarisation LBI crystallisation work 2002-2009

Abstract / summary in English:

This report describes the copper crystallization method, the validation of this method, the choices made in the analysis of food samples and the visual and computerized evaluation of the results. The report gives an insight into the considerations that have been made and the developments of the copper crystallization method at the Louis Bolk Institute since 2002.

 


Keywords in English: crystallisation, food quality, method development
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit rapport beschrijft de koperkristallisatiemethode, de validatie van deze methode, de keuzes die gemaakt zijn bij het analyseren van de voedingsmonsters en de visuele en computergestuurde beoordeling van de resultaten. Het rapport geeft een inzicht in de afwegingen die hiervoor zijn gemaakt en de ontwikkelingen van de koperkristallisatiemethode bij het Louis Bolk Instituut sinds 2002.


Trefwoorden in Nederlands: koperkristallisatie, voedingskwaliteit, methodeontwikkeling
Inventarisation LBI crystallisation work 2002-2009