Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bokhorst, J.G. and Y. van Leeuwen. 2009. Meer aandacht voor bodemkwaliteit bij bollenteelt op zandgrond. BloembollenVisie. feb. 2009, p. 20-21.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Meer aandacht voor bodemkwaliteit bij bollenteelt op zandgrond

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bodemleven en bodemkwaliteit zijn facetten die voor de bloembollenteelt alleen maar belangrijker worden. Het project Bollen en Bodem van Proeftuin Zwaagdijk en het Louis Bolk Instituut heeft hierover veel inzicht opgeleverd.