Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Veluw , K. van. 2009. Vitaliteit: Een betere balans tussen materie en intuïtie. Ekoland. 2009-1, p. 37.

Number of pages: 1

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 80 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Kees van Veluw MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Vitaliteit: Een betere balans tussen materie en intuïtie

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De themagroep Vitaliteit van het bedrijfsnetwerk biologische melkveehouderij is met een bijzonder onderwerp bezig. Het gaat over de zoektocht naar het waarnemen van levensenergie of, anders gezegd, het vertrouwen op je gevoel en intuïtie. Ecotherapie is een manier om de zoektocht rond dit thema vorm te geven.