Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Veluw , K. van. 2009. De 'waarden' op de BioVak: Een impressie voor mensen die niet zijn geweest. Ekoland. 2009-2, p. 30-31.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Kees van Veluw MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: De 'waarden' op de BioVak: Een impressie voor mensen die niet zijn geweest

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Hoofdredacteur van Ekoland Kees van Veluw geeft zijn visie op de voorbije BioVak. Hoe werd het thema (de 'waarden' van de landbouw) ingevuld, wat vond hij van het geheel en wat bleef hem vooral bij?