Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bokhorst, J.G. 2007. Compostering van natuurgras in het gebied van de Drentsche Aa. Rep. LB15. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 22 p.

Number of pages: 22

Type of document: Report

Download full text pdf, 11,3 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Compostering van natuurgras in het gebied van de Drentsche Aa

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Met de compostering op de drie locaties langs de Drentsche Aa in 2006 is veel ervaring opgedaan om op een eenvodige wijze met weinig omzettingen een goede compost te krijgen. Niet in alle gevallen verliep het proces nog optimaal en om ook in andere sitaties het proces toe te kunnen passen is nader onderzoek nodig naar eisen aan uitgangsmaterialen, de mileuaspecten en de landbouwkundige waarde van het eindproduct.