Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Iepema, G., F.W. Smeding and J.G. Bokhorst. 2008. Compostwijzer: Compost maken in vier stappen. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 7 p.

Number of pages: 7

Type of document: Pamphlet / Brochure

Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Compostwijzer: Compost maken in vier stappen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze compostwijzer is één van de resultaten van het project Nut en Natuur Flevoland ,een gezamenlijk project van Landschapsbeheer Flevoland en het Louis Bolk Instituut.Dit project liep van 1 maart 2006 tot 1 maart 2008.
Het doel van het project was om ecologisch beheer van terreinen te stimuleren door een oplossing te zoeken voor afzet van vrijkomend maaisel
van bijvoorbeeld gras, riet of ruigte. Door afzet te creëren,wordt de stap naar ecologisch beheer makkelijker. Onderzocht is of deze afzet kan plaatsvinden binnen de agrarische bedrijven die grenzen aan deze terreinen en op een dusdanige manier dat het vrijkomende materiaal voor deze agrarische bedrijven nuttig is.Het project is gericht op het tot nut maken van maaisel als:
• voer voor dieren;
• strooisel in een potstal;
• compost zonder mest (hieruit is de compostwijzer voortgekomen);
• compost in combinatie met mest