Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Zwart, K.B. and C.J. Koopmans. 2000. Voorspellen van de mineralisatie in de bollenteelt met computermodellen. p. 15-16. In (ed.) Bezoekersgids open dag Proefbedrijf de Noord.

Number of pages: 2

Type of document: Book section

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Chris J. Koopmans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Voorspellen van de mineralisatie in de bollenteelt met computermodellen.