Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Koopmans, C.J., M. Zanen, C. ter Berg and L. Nannes. 2005. Veldleeuwerik Duurzaamheid Doorgrond. Resultaten 2004 van de indicatoren bodemvruchtbaarheid, bodemverlies en voedingsstoffen.

Number of pages: 28

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg ;
Chris J. Koopmans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Veldleeuwerik Duurzaamheid Doorgrond. Resultaten 2004 van de indicatoren bodemvruchtbaarheid, bodemverlies en voedingsstoffen.