Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Hoogenboom, L.A.P., J.G. Bokhorst, M. Northolt, N.J.G. Broex and D.J. Mevius. 2006. Contaminanten en micro-organismen in biologische producten: Vergelijking met gangbare producten. Rep. 002. Rikilt, Wageningen. 102 p.

Number of pages: 102

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,5 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Contaminanten en micro-organismen in biologische producten: Vergelijking met gangbare producten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Alhoewel een aantal resultaten wijst op verschillen tussen biologisch en gangbaar, betreft het hier een momentopname (één moment van monstername verspreid over één/twee productiejaren). In een aantal gevallen bevestigen de resultaten die van ander onderzoek, zoals de lagere nitraatgehaltes in biologische kropsla, geen verschillen in mycotoxine-gehaltes bij tarwe, minder Salmonella maar meer Campylobacter bij vleeskuikens en minder antibiotica-resistentie bij vleeskuikens. Voor nitraat in biologische peen zijn er aanwijzingen voor een trend naar verhoogde gehaltes. In andere gevallen moet vervolgonderzoek uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van een duidelijke trend, zoals bij de lagere incidentie van antibiotica-resistente bacteriën in biologische varkens en de lagere Salmonella- incidentie bij varkens van meer ervaren biologische bedrijven.