Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Koopmans, C.J. and L. Brands. 2002. Ondersteuning van duurzaam bodembeheer - Testkit bodemkwaliteit. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 96 p.

Number of pages: 96

Type of document: Book

Download full text pdf, 15,8 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Chris J. Koopmans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Ondersteuning van duurzaam bodembeheer - Testkit bodemkwaliteit

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De invoering van het Mineralenaangiftesysteem (MINAS), het gewasbeschermingsbeleid en de mestaf- zetcontracten maken dat agrariërs steeds zorgvuldiger om moeten gaan met het gebruik van externe inputs. Voor een duurzame agrarische productie komt de bodem daardoor meer in zicht als belangrijke productiefactor. Dit roept vragen op: Wat gebeurt er in de bodem en hoe kunnen we dat beïnvloeden? Hoe kunnen we duurzaam produceren en onze grond goed beheren? Kennis over bodem- en bodemkwaliteit is helaas versnipperd en moeilijk toegankelijk voor agrariërs.Deze testkit is één van de instrumenten die ontwikkeld zijn in het kader van het project 'Instrumenten voor Duurzaam Bodembeheer’.


Trefwoorden in Nederlands: MINAS, Mineralenaangiftesysteem , bodem, bodemkwaliteit, bodembeheer, mestafzet
Ondersteuning van duurzaam bodembeheer - Testkit bodemkwaliteit