"
Mobile nav

Kalveren bij de koe

Home >> Duurzame landbouw >> Dierenwelzijn >> Kalveren bij de koe

Verkenning Kalf bij de Koe

Eind 2016 zijn onderzoekers van het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research gestart met het onderzoek Verkenning Kalf Bij de Koe. Doel is om de beschikbare kennis over het houden van kalveren bij de koe overzichtelijk te presenteren. Als er  kennislacunes blijken te zijn, kan eventueel aanvullend onderzoek opgezet worden. Hiermee komt informatie beschikbaar om  melkveehouders te helpen die nu of in de toekomst  overwegen het kalf bij de koe te houden. Staatssecretaris van Dam heeft opdracht gegeven om dit verkennende onderzoek uit te voeren. Dit heeft geleid tot de brochure Verkenning Kalf bij de Koe – een sectorbrede inventarisatie van kennis en ervaring rond het houden van kalveren bij de koe (2018). 

Lees het persbericht van 1 december 2016. 

Lees het persbericht van 4 februari 2018.

Eerder onderzoek: Zoogsystemen in de melkveehouderij: opfok van kalveren bij de koe

Het project "Ontwikkeling van robuuste en economisch rendabele modellen in de biologische melkveehouderij voor kalveren die bij de koe gezoogd worden, met respect voor diergezondheid, dierenwelzijn en ethiek" heeft van 2009 tot 2015 gelopen. Het onderzoeksproject had tot doel instrumenten te ontwikkelen die de biologische opfok verbeteren voor kalfjes van 0 tot 12 weken. Belangrijke parameters zijn daarbij natuurlijkheid, diergezondheid, dierenwelzijn, ethiek, robuustheid en economische haalbaarheid. Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek was de kritische consument die het vrijwel direct weghalen van een kalfje bij de koe als dieronvriendelijke maatregel zag. 

Innovatief internationaal praktijkgericht onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in Zweden, Noorwegen en Nederland en werd gefinancierd via de Noorse Onderzoeksraad. Binnen het onderzoek is in Canada en Nederland gericht onderzoek uitgevoerd om verschillende speen- en scheidingsmethoden te testen. Projectleider was het Noorse Nationale Veterinaire Instituut. Het Louis Bolk Instituut heeft het onderzoek in Nederland uitgevoerd bij 20 biologische melkveebedrijven. Op twee bedrijven zijn de speen- en scheidingsmethoden ontwikkeld en getest. De Engelstalige resultaten van het Nederlandse onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd.

Producent en consument betrokken

Het concept 'Kalveren bij de koe' blijkt goed te passen bij het beeld dat consumenten van biologische landbouw hebben. Uit onderzoek blijkt dat de opfok van kalveren via een zoogsysteem nog in de kinderschoenen staat, en er ook nog geen 'gouden standaard' bestaat voor bedrijven die ermee aan de slag willen gaan. Veehouders moeten extra aandacht besteden aan de kalveren, de stalinrichting moet vaak veranderd worden, en de kennis over het concept 'kalveren bij de koe' moet verder ontwikkeld worden. Het imago van zuivelproducten uit deze keten is echter positief bij consumenten. Het rapport Investigating Marketing Opportunities for Dairy Products from Dam Rearing Systems (Engelstalig, met Nederlandse samenvatting) is te downloaden.


 
Vervolgonderzoek is nodig om te achterhalen welke onderdelen van de kalverenopfok werkelijk bijdragen tot een langere levensduur en beter welzijn van het kalf. 
Publicaties

Artikel Alternative weaning strategies to diminish acute distress during weaning and separation from the dam after prolonged suckling 2012. Auteurs: Cynthia Verwer en Akke Kok

Literatuurstudie
De moederloze veestapel 2012. Auteurs: Cynthia Verwer en Monique Bestman