Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Informatiebijeenkomst mengteelten peulvruchten en granen: hoe, wat, waar waarom?


Op 16 januari 2020 organiseert het Louis Bolk Instituut een bijeenkomst over mengteelten van peulvruchten en granen. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op het hoe, wat, waar en waarom van mengteelten. Daarbij worden de resultaten van veldproeven besproken. Ook zullen een aantal agrariërs hun ervaringen over de inpassing van mengteelten in hun eigen bedrijfsvoering delen. Bent u akkerbouwer, veehouder, adviseur of actief in de keten voor de verwerking van granen of peulvruchten? Dan bent u van harte welkom om te luisteren en deel te nemen aan de discussie.

Bodembedekking en eiwitvoorziening
Mengteelten van granen met vlinderbloemigen zorgen voor een efficiënte eiwitproductie. Door de twee gewassen door elkaar heen te zaaien, ontstaat er een interactie tussen het graan en de peulvrucht. Het graan zorgt voor een snelle bodembedekking en bodembeworteling waardoor de peulvrucht extra hard gaat werken om stikstof uit de lucht te binden. Het resultaat is een hogere eiwitproductie per hectare vergeleken met beide monoteelten. Mengteelten verlagen de onkruiddruk en de peulvruchten zorgen ook nog eens voor bloei in het landschap: bijen en hommels zijn er gek op. Kortom: een prachtige gewasmix die aansluit bij de huidige zoektocht naar gezonde gewassen en natuurinclusieve teeltmethodes.

Meer praktijkkennis nodig
Ondanks alle voordelen worden mengteelten nauwelijks toegepast in Nederland. Daarom richten we deze bijeenkomst op het hoe, wat, waar en waarom: welke granen en welke peulvruchten passen goed bij elkaar? Welke zaaidichtheden kun je gebruiken en hoe ziet het eindproduct eruit? Dit doen we samen met telers en adviseurs, ketenpartijen en verwerkers, om elkaar te informeren en praktijkkennis toepasbaar te maken. In het programma is nadrukkelijk ruimte opgenomen voor discussie en kennisuitwisseling.

Mengteelt als onderdeel van het bedrijf
Op verschillende satellietboerderijen zijn dit jaar mengteelten getest binnen de kaders van het eigen bedrijf. De betrokken ondernemers zullen hun ervaringen delen tijdens de bijeenkomst. Ook komend jaar is er de mogelijkheid voor geïnteresseerde boeren om een mengteelt uit te proberen. Deze bijeenkomst is bij uitstek geschikt om een vliegende start met mengteelten te maken.

Informatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats op 16 januari van 10:00 tot 13:30 op de Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenburg. Meldt u zich t/m 14 januari 2020 aan door een mail te sturen naar Boki Luske. Voor lunch wordt dan gezorgd.

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de projecten Remix en Liveseed en is financieel mogelijk gemaakt door het Horizon 2020 Programma van de EU.

   

Datum: 07-01-2020