Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Voorweiden voorkomt negatieve effecten van uitgestelde maaidatum?


Percelen met beheerpakket voor weidevogels hebben veelal een uitgestelde maaidatum totdat de meeste kuikens vliegvlug zijn. Ondanks grote voordelen is dit pakket nog niet ideaal voor zowel weidevogels als grasopbrengst. Als alternatief zijn er beheerpakketten beschikbaar waarbij een late maaidatum wordt gecombineerd met voorweiden. We hebben onderzocht: werken deze pakketten voldoende?

Veel percelen met een beheerpakket voor weidevogels hebben een 'uitgestelde maaidatum', met een rustperiode tot 1, 8 of 15 juni: dan zijn de meeste kuikens vliegvlug. Een veelgehoord probleem hiervan is dat dit een heel zwaar gewas geeft, wat niet ideaal is voor kuikens om in voort te bewegen en ook een lage voederwaarde heeft. Bovendien, ontstaat er een holle zode, waardoor de grasgroei na het maaien pas langzaam weer op gang komt. Om deze problemen te voorkomen zijn er ook beheerpakketten beschikbaar waarbij een late maaidatum wordt gecombineerd met voorweiden: hierbij mag een perceel worden beweid tot 1 of 8 mei, waarna het 4, 5 of 6 weken met rust gelaten moet worden. Maar werken deze pakketten ook voldoende?

Veel minder zware snede door voorweiden
In 2018 hebben we dit getest op KTC Zegveld. Er is een proef aangelegd waarin we het effect van uitgestelde maaidatum (tot 1/6, 8/6 of 15/6) zonder of met voorweiden (tot 1/5 of 8/5) hebben vergeleken. De opbrengst van de 1e snede bij uitgestelde maaidatum was 6,7 tot 7,3 ton/ha (zie figuur 1). Het gevolg van deze zware snedes was een lagere zodedichtheid en in veel gevallen plat liggend gras. Voorweiden voorkwam deze negatieve effecten van de uitgestelde maaidatum door een duidelijk lagere opbrengst, bijvoorbeeld 3,9 ton ds op 1 juni. Dit werd deels gecompenseerd door de opname tijdens het voorweiden, van 1,9 ton bij voorweiden tot 1 mei.

Minder slecht verteerbaar gras
Uitgestelde maaidatum geeft een grote hoeveelheid gras met een lage verteerbaarheid: de VEM-waarde van dit gras was op 8 juni bijvoorbeeld 684 (zie tabel 1). Na voorweiden tot 1 of 8 mei was dit 783 respectievelijk 845 VEM. Dat is gras wat gemakkelijker inpasbaar is in een melkvee-rantsoen.

Voorweiden werkt, maar soms onvoldoende voor kuiken
Kortom, voorbeweiden verhelpt een groot deel van de problemen van beheerpakketten met een uitgestelde maaidatum. Maar met het warme voorjaar van 2018 was voorweiden tot 1 mei onvoldoende om een zwaar pakket gras half juni te voorkomen: met meer dan 4,5 ton ds per hectare moet een kuiken nog steeds flink worstelen om bij z'n voedsel te komen...

Tabel 1: Gemiddelde voederwaarde (VEM/kg ds) van de behandelingen met een uitgestelde maaidatum (MU) zonder of met voorweiden (VW).


Figuur 1: De drogestof-opbrengst (ton / ha) van de behandelingen met een uitgestelde maaidatum (MU) zonder of met voorweiden (VW) in vergelijking met de maaicontrole (MC).


Weidewinst

Voor meer informatie over deze en andere maatregelen voor meer biodiversiteit en weidevogels op melkveebedrijven: zie de website www.weidewinst.nl, een gezamenlijk initiatief van Louis Bolk Instituut, PPP-Agro Advies, Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) en Van Hall Larenstein. Deze website is een van de activiteiten van 'Winst en Weidevogels', een project gefinancierd door de provincie Zuid-Holland.

Meer informatie
Voor meer informatie over Winst en Weidevogels kunt u contact opnemen met Jan de Wit

             


Datum: 23-04-2019


 

Zode na maaien op 15 juni, zonder (links) en met voorbeweiding