Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) gelanceerd


Het CIZG brengt twee werelden samen. Nieuw consortium voorziet in behoefte aan kennis en advies over integrale zorg en complementaire behandelwijzen.

De behoefte aan betrouwbare informatie en advies over integrale zorg en complementaire behandelwijzen groeit. Patiënten, hun reguliere behandelaren en zorginstellingen zoeken mede door de toename van chronische aandoeningen, de opkomst van leefstijlgeneeskunde en een roep om duurzame zorg steeds vaker naar informatie hierover. De reguliere zorg en complementaire behandelwijzen bevinden zich echter vaak nog in gescheiden werelden. Het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) wil deze werelden samenbrengen. Het CIZG is een samenwerkingsverband van twee academische ziekenhuizen, twee topklinische opleidingsziekenhuizen, een GGZ-organisatie en een kennisinstelling. Het CIZG wil dit doen door het initiëren van wetenschappelijk onderzoek, door bestaande kennis breed beschikbaar te stellen en op zorgvuldige wijze in praktijk te brengen. Dit in aansluiting op de toenemende vraag van patiënten, in navolging van consortia in de VS, Canada en Brazilië en in antwoord op herhaalde oproepen van WHO en ZONMW.

Toename chronische aandoeningen
De gezondheidszorg in Nederland loopt in veel opzichten voorop. Onze levensverwachting neemt toe. Daarmee gepaard gaat ook een toename van chronische ziekten. Veel van deze patiënten hebben zingevingsvragen en een onbeantwoorde zorgbehoefte. Zij zoeken naar manieren om hun chronische klachten te verlichten, de bijeffecten van reguliere behandelingen te verzachten en om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Zij zien complementaire behandelwijzen als een mogelijke oplossing daartoe. Net als in andere Europese landen gebruiken in Nederland jaarlijks miljoenen mensen naast reguliere behandelingen, ook zelfzorg middelen en complementaire behandelwijzen. Vaak weten zij en hun reguliere behandelaren echter niet waar ze terecht kunnen voor een deskundig, onderbouwd en veilig advies.

Gescheiden werelden
Omdat de reguliere zorg en complementaire behandelwijzen zich veelal in gescheiden werelden bevinden en patiënten een negatieve reactie van hun arts vrezen, delen patiënten het gebruik van complementaire behandelwijzen vaak niet met hun zorgverlener. Complementaire behandelwijzen kennen over het algemeen weinig bijwerkingen. Dit is echter niet altijd zo, bijvoorbeeld bij interacties tussen kruiden en medicatie. Zowel patiënten, zorgverleners als instellingen hebben daarom behoefte aan betrouwbare kennis over en wetenschappelijk onderzoek naar (kosten)effectiviteit, veiligheid en patiënten ervaringen op dit gebied.

Integrale Zorg
Het CIZG wil in deze behoefte voorzien en bijdragen aan een gezondheidszorg waarbij de mens en zijn gezondheid en ziekte, integraal en wetenschappelijk worden bestudeerd en behandeld. Een patiëntgerichte aanpak met shared decision making en een brede kijk op de gehele persoon. Daarnaast de focus op positieve gezondheid en vergroten kwaliteit van leven in een helende omgeving. Tenslotte de toepassing van leefstijlgeneeskunde en een selectie van effectief en veilig bevonden complementaire behandelwijzen. Hierbij wordt een aantal strikte zorgvuldigheidseisen gehanteerd om verantwoorde keuzes te maken en risico's te voorkomen.

leden van het nieuwe consortium
HagaZiekenhuis; specifiek met de specialismen hematologie en kindergeneeskunde
Lentis
Louis Bolk instituut
Máxima Medisch Centrum
Maastricht UMC+
Radboudumc

Nieuw consortium biedt betrouwbare informatie
Dit nieuwe, op initiatief van ZonMw opgerichte, consortium wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame verantwoorde integrale zorg. Het CIZG werkt daarbij samen met de consortia in de VS, Canada en Brazilië. De leden van het CIZG willen samen werken aan het beter beschikbaar maken van bestaande kennis en nieuw wetenschappelijk onderzoek initiëren. Het CIZG wil een infrastructuur bieden waarin academische en niet-academische instellingen samenwerken op gebied van zorg, onderzoek, onderwijs en beleid. Van daaruit wordt kennis over integrale zorg ontwikkeld, verspreid en op zorgvuldige wijze in praktijk gebracht.
Het CIZG wil waken voor de extremen van 'omarmen met blind geloof' en 'op voorhand dogmatisch afwijzen' van complementaire behandelwijzen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt een gefundeerde en genuanceerde middenweg gezocht om patiënten het beste van twee werelden te bieden.

Kijk voor meer informatie op  www.cizg.nl

         
        

 

Datum: 21-03-2019