Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Veldbijeenkomsten 14 en 21 juni


Bezoek de proefvelden met lupines, veldbonen en granen.

Het Louis Bolk Instituut heeft dit jaar in samenwerking met een aantal praktijkbedrijven verschillende proefvelden aangelegd met mengteelt van granen en peulvruchten zoals veldbonen en lupines. De proefvelden zijn onderdeel van de zoektocht naar gezonde gewassen en natuurinclusieve teeltmethodes die passen bij een toekomstbestendige landbouw en consumptie in Nederland. Naast bestaande rassen zijn er nieuwe veredelingslijnen gezaaid die in mengteelten en in monoteelten worden beproefd. Deze veldbijeenkomsten hebben als doel de proeven te demonstreren en in het veld te bespreken hoe lupines en veldbonen een plek kunnen verwerven in Nederland.

Ketenkennis toepasbaar maken en delen in het veld!

Voor de selectie van veelbelovende rassen en gewascombinaties is kennis van de boerenpraktijk noodzakelijk. Ook adviseurs, ketenpartijen en verwerkers zijn onmisbaar om nieuwe rassen en teeltsystemen te doen slagen. Daarom nodigen wij boeren en ketenpartijen uit om tijdens de veldbijeenkomsten gezamenlijk de proefvelden te bezoeken en waarnemingen met elkaar te delen. In het programma is nadrukkelijk ruimte opgenomen voor discussie en kennisuitwisseling.

Waarom nieuwe gewassen en natuurinclusieve teelt?

Veldbonen en lupines zijn veelbelovende gewassen in het kader van de eiwittransitie en ze groeien uitstekend in ons klimaat. De verwerking van de peulen tot producten voor de menselijke consumptie is sterk in ontwikkeling. De teelt en oogst in Nederland krijgen we steeds beter in de vingers, en met veel hogere opbrengsten hoogwaardig eiwit per hectare dan bijvoorbeeld met soja. Daarnaast bloeien ze uitbundig in het veld: niet alleen een lust voor het oog, maar nog veel belangrijker, een rijke voedselbron voor bestuivende insecten zoals bijen en hommels.

Veldbijeenkomsten: zien doet geloven

14 juni 2018 om 15 uur in Klazienaveen: proefveld met groot aantal blauwe en witte lupines.
14 juni 2018 om 19.30 uur in Oostwold: proefveld met zomer- en winterveldbonen.
21 juni 2018 van 9:30 tot 13:30 bij Krispijn en Digny van den Dries in Ens (NO-polder). Tijdens deze bijeenkomst bezoekt u twee proefvelden met mengteelten van lupine/tarwe en veldboon/tarwe. Na afloop is er een bijpassende lunch verzorgd door Powerpeul.

Praktische informatie

De toegang is gratis, maar we vragen u zich uiterlijk drie dagen voor de bijeenkomst aan te melden op www.louisbolk.org/veldbijeenkomsten. Hier vindt u ook informatie over de exacte locaties, adressen en updates.

De proefvelden maken onderdeel uit van de projecten Protein2Food, Kansrijke Eiwitgewassen, Remix, Liveseed en LIBBIO en zijn financieel mogelijk gemaakt het Horizon 2020 Programma van de EU en BO Akkerbouw.

Datum: 06-05-2018