Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Kinderdagverblijf geschikte plek om meer groenten en fruit te leren eten


Frequent aanbieden en varieren met meer soorten groenten en fruit blijkt goed uit te pakken op het kinderdagverblijf.

Uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut blijkt dat het kinderdagverblijf een prima plek is om kinderen méér groente en fruit te leren eten. Door frequenter groente en fruit aan te bieden, het aantal soorten te vergroten en kinderen enthousiast te maken voor groente en fruit blijkt de consumptie daadwerkelijk te stijgen. Het project is uitgevoerd in samenwerking met GreenPort Noord-Holland Noord. De resultaten staan beschreven in het rapport "Verhogen van groente- en fruitconsumptie bij kinderen in kinderdagverblijven" 

Aandacht voor groente en fruit cruciaal

Op zeven kinderdagverblijven hebben leidsters gedurende drie maanden extra aandacht geschonken aan groente en fruit. Het doel van het onderzoek was tweeledig: ten eerste om te achterhalen of het kinderdagverblijf - naast thuis - een geschikte en effectieve plek is voor het aanleren van het eten van méér groente en fruit. Daarnaast wilden de onderzoekers weten in hoeverre dit aangeleerde gedrag daadwerkelijk tot een hogere groente- en fruitinname bij de kinderen leidde. Bij de start van het onderzoek aten de kinderen gemiddeld één portie fruit en een derde portie groente. Meer soorten groente en fruit aanbieden, deze vaker aanbieden en kinderen laten experimenteren met deze gezonde tussendoortjes bleken goed inzetbare en effectieve methodes. Die leidden inderdaad tot een hogere consumptie zowel in aantal porties als in aantal soorten. Zo vertelden de leidsters onder andere: "De kinderen moesten wel even wennen en wilden de groente eerst soms niet eten maar nu is het normaal" en "De meesten durven nieuwe dingen te proeven én vinden ze lekker." Na afloop van het project zakte de consumptie iets in. "Blijkbaar is blijvende aandacht van leidsters cruciaal om kinderen op het kinderdagverblijf meer groente en fruit te laten eten", concludeert onderzoeker Marieke Battjes-Fries van het Louis Bolk Instituut. 

Aanleiding en opzet van het onderzoek

Het merendeel van de kinderen eet onvoldoende groente en fruit, blijkt onder meer uit consumptiepeilingen van het RIVM. Omdat een groot aantal kinderen één of meerdere dagen op een kinderdagverblijf doorbrengt, is het idee ontstaan om te onderzoeken of juist hier de consumptie gestimuleerd kan worden. Gedurende drie maanden is op zeven kinderdagverblijven in de regio Rotterdam en Amsterdam in verschillende fases de hoeveelheid groenten en fruit verhoogd, zowel bij baby's als peuters. Bij aanvang is een nulmeting uitgevoerd en werden aankoop en consumptie geregistreerd. Zowel leidsters als ouders werden nauw betrokken bij de uitvoering van het project. Naast 'bijzondere' fruitsoorten zoals ananas en mango zijn op een aantal locaties ook biologische producten meegenomen in het onderzoek. Leidsters hebben op sommige locaties gekozen voor het inlassen van speciale groente- of fruitthema's, en op meerdere locaties is gewerkt met een kok. Ook het samen koken, zoals smoothies of soep maken, bleek aan te slaan bij de kinderen. Meer onderzoek is nodig om te bepalen welke strategie het meest effectief is.

Het project 'Groenten en Fruit op Kinderdagverblijven' is onderdeel van het samenwerkingsverband 'Meer groenten en fruit voor iedereen', en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Partners zijn onder meer GreenPort Noord-Holland Noord, BD Totaal en Odin/Estafette. Tijdens de uitvoering is een informatief filmpje over dit project vervaardigd. De onderzoeksresultaten staan beschreven in het rapport "Verhogen van groente- en fruitconsumptie".

 

Datum: 23-01-2017Op kinderdagverblijven kan het eten van meer groenten en fruit goed geleerd worden