Mobile nav

Actueel

Home >> Over ons >> Actueel

Meelwormen in kippenvoer goed alternatief voor soja


Op het gebied van diergezondheid scoort het kippenvoer met meelwormen goed. Ook consumenten vinden de eieren en het vlees lekker.

 

Consumenten vinden  eieren en vlees van kippen die met insecten gevoerd zijn, even lekker als eieren en vlees van kippen die met de traditionele soja gevoerd zijn: zij proeven geen verschil in smaak.  Bovendien zijn er geen verschillen in diergezondheid geconstateerd bij kippen die met insecteneiwit zijn gevoerd  ten opzichte van kippen die met soja-eiwit gevoerd zijn. Deze conclusies trekken onderzoekers van het Louis Bolk Instituut uit de tweejarige  proef “Kip en Ei” die nu afgerond wordt.

 Meelwormen in plaats van soja
Het idee om meelwormen aan kippen te voeren ontstond toen er nieuwe oplossingen werden gezocht voor geïmporteerde soja als bestanddeel van kippenvoer. Meelwormen toevoegen is geen vreemd idee: insecten zijn namelijk een bestanddeel van het natuurlijk dieet van kippen. Jaarlijks wordt er 4 miljoen ton kippenvoer in Nederland gevoerd aan kippen. Legkippen krijgen voer met  ongeveer 10% soja en voor vleeskuikens bevat het voer 20 tot 25 % soja. Insecten op het menu die lokaal en op reststromen gekweekt worden, biedt een aantal voordelen:  het milieu wordt gespaard, de biodiversiteit behouden en de ecologische voetafdruk wordt verkleind. Belangrijk is wel dat de productiekosten van meelwormen verminderen om concurrerend te  zijn met soja.

Geen verschil in diergezondheid en smaak van eieren en vlees
Om te onderzoeken of meelwormen inderdaad in het dieet van kippen passen, zijn  de kippen  onderzocht op gewicht, groei, verenkleed en hun algemeen voorkomen. Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met die van de controlegroep. Op de gezondheidsparameters scoorden alle kippen even goed. Verder hebben consumenten de eieren en het vlees van deze kippen blind geproefd. Hieruit bleek dat consumenten producten van kippen die met meelwormen zijn gevoerd, even lekker vinden als producten van kippen die met soja gevoerd zijn. Ook vinden zij het feit dat er insecten in het kippenvoer zitten, prima.  De conclusie is dan ook dat meelwormen probleemloos ingezet kunnen worden in kippenvoer voor zowel legkippen als vleeskuikens. Voor uitgebreidere onderzoeksresultaten downloadt u de rapportage.

 Aanpassing van de wet vereist
In het kader van de proef ‘Kip en Ei’ is het Ministerie van Economische Zaken akkoord gegaan met de productie van kippenvoeders op basis van meelwormen. Als pluimveehouders bijvoorbeeld vanuit milieuoverwegingen nu al met dergelijk insectenvoer aan de slag willen, moeten zij echter op officiële toestemming wachten. Voor de toelating van insecten in kippenvoeders moet de wet aangepast worden.

Over het project Kip en Ei
Het project Kip en Ei (2013-2015) is uitgevoerd door CJ Wildbirds Ltd/Vivara, Vitelia, Coppens Diervoeding, Kreca, het Louis Bolk Instituut, M. Ruig en Zonen, New Generation Nutrition en met  de Verenigde Nederlandse Insectenkwekers (Venik) met financiële ondersteuning van Stichting Fonds Pluimveebelangen en het Europees Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Lees de projectpagina en bekijk daar de film die n.a.v. het project is gemaakt. Vanuit het Louis Bolk Instituut is Cynthia Verwerbij dit project betrokken geweest. 

Voor persvragen kunt u terecht bij Lidwien Daniels, communicatieadviseur, 06-10.33.51.78. 

Datum: 29-09-2015


 
In de vrije natuur scharrelen kippen naar insecten

 
Meelwormen vormen een goed alternatief voor soja in kippenvoer