Mobile nav

Persberichten

Home >> Over ons >> Actueel >> Persberichten

Prijs voor nieuw concept Gezondheid


Prestigieuze Parel van ZonMw uitgereikt

Onderzoeker Machteld Huber van het Louis Bolk Instituut heeft op 20 september op het Nationaal Congres Gezondheidszorg de  ZonMw-Parel ontvangen uit handen van ZonMw-voorzitter Prof. Pauline Meurs. Huber ontvangt deze onderzoeksprijs vanwege haar zoektocht naar een nieuw gezondheidsconcept. Het vernieuwende is om gezondheid niet meer als een statische situatie op te vatten, maar als het dynamische vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf regie te voeren over hun welbevinden.

Huidig concept medicaliseert zorg

De aanleiding voor Hubers onderzoek is dat de huidige gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet meer voldoet: ‘Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en is niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek’. In de praktijk stimuleert deze WHO-definitie uit 1948  - onbedoeld - medicalisering van de zorg. Op dit moment gaat 95%  van het zorgbudget naar het bestrijden van ziekte. Het is niet wenselijk dat patiënten en de gezondheidszorg kansen laten liggen terwijl - ondanks ziekte - een kwalitatief hoogwaardig en zinvol leven mogelijk is.

Aandacht voor gezondheid i.p.v. ziekte‘

Naast een ziekte kan iemand nog een hele portie gezondheid hebben en een goede kwaliteit van leven ervaren’, stelt Huber. ‘Vermogens als veerkracht (resilience) en het kunnen voeren van een eigen regie, ontbreken in het huidige concept, terwijl die ook door patiënten als heel relevant worden ervaren.’  Door de focus te verschuiven en ‘gezondheid’ meer aandacht te geven, leren beleidsmakers en politici anders te denken over invulling en preventie van de zorg. Dat is hard nodig in een maatschappij waarin het wenselijk is de zorg op een hoog en ook betaalbaar peil te houden.

Het project

Zie de projectpagina

Over Huber

Machteld Huber is van oorsprong huisarts en heeft, naast haar onderzoekswerk, in diverse sectoren van de zorg als arts gewerkt. Sinds 2011 is ze lid van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding, die eind dat jaar het rapport Naar een integrale benadering van duurzame landbouw en gezonde voeding heeft gepubliceerd. De publicatie over het nieuwe gezondheidsconcept wordt in 2013 verwacht. Huber is sinds 1986 aan het Louis Bolk Instituut verbonden. 

Meer informatie over de uitreiking en de Parel op de site van ZonMw.

Bekijk het interview met Machteld Huber:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lidwien Daniels, communicatieadviseur van het Louis Bolk Instituut, 06-10.33.51.78.

Datum: 20-09-2012


 


foto: Marijn van Zanten