Mobile nav

Pers

Home >> Over ons >> Actueel >> Pers

Visie LBI: échte duurzaamheid gaat verder


In het artikel “Of intensieve landbouw, of honger” in Trouw  van vandaag stelt Dijkhuizen dat de intensieve landbouw dé manier is om de wereldbevolking in 2050 te kunnen voeden. Aalt Dijkhuizen is voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit. Het Louis Bolk Instituut vindt dat deze oplossing tekort schiet.

Werken aan échte duurzame landbouw

Echte duurzame landbouw gaat in onze optiek verder dan de uitstoot van CO2. Het gaat om een systeem dat weerbaar is, en daardoor veel minder input vanuit bestrijdingsmiddelen en meststoffen nodig heeft. In dat systeem wordt bovendien rekening gehouden met voedselkwaliteit, dierenwelzijn, biodiversiteit en voedselproductie op de lange termijn.

Talloze studies geven aan dat intensieve landbouw, zoals de Nederlandse, op de lange termijn dramatische gevolgen heeft op voedselkwaliteit en bodemvruchtbaarheid. Het is niet voor niets dat de VN in hun rapport Agro-ecology and the right to food een pleidooi houden voor echte duurzame landbouw. Ook de experts van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding komen tot de conclusie: landbouw en voeding liggen momenteel veel te ver van elkaar af. Daardoor worden ‘oplossingen’ in bijvoorbeeld de veeteelt (zoals het gebruik van antibioticum) een probleem voor de humane gezondheid. Échte duurzaamheid is te vinden in een systeem waarvan de onderdelen evenwichtig samenhangen.

Wereldvoedselprobleem op ander niveau oplossen

De honger in de wereld is een complex probleem dat in onze ogen effectiever aangepakt kan worden. Zo kan bijvoorbeeld de distributie verbeterd worden. Ook blijken we nog steeds 30 tot 40% binnen de voedselketen zelf te verliezen. We weten dat 80% van het landbouwareaal bestemd is voor veevoer in plaats van humane voeding. Dan is het de vraag of je als maatschappij de groeiende vleesconsumptie moet blijven faciliteren met intensieve landbouw. 

Regionale benadering cruciaal

Uit eerder Wagenings onderzoek blijkt dat de productie van biologische landbouw slechts 20% lager ligt dan die van gangbare landbouw. Nadelen zoals vervuiling van het oppervlaktewater, verlies aan biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid, ontbreken. Natuurlijk: in sommige delen van de wereld kan de productie nog fors verhoogd worden. En daar werken wij ook graag aan mee. Maar dan wel op verantwoorde wijze: rekening houdend met regionale omstandigheden van bodem en klimaat, in plaats van het klakkeloos kopiëren van het Nederlandse intensieve model.

Innovatie betekent openheid

Tot slot zijn wij van mening dat wij als kennisinstituut de plicht hebben om aan innovaties van verschillende landbouwsystemen te werken. Een open houding nastreven. Kiezen voor één weg, die van de intensieve landbouw, druist in onze ogen daar tegenin.

Lees ook onze reactie in dagblad Trouw van 4 september 2012.

Datum: 03-09-2012