Mobile nav

Employee

Home >> About us >> Staff members >> Employee
Sjef J.J.M. Staps

Sjef J.J.M. Staps BSc

Project Manager Sustainable Development

T: +31(0)343 523860 (General)

 

Publication(s) by Staps
Proceedings etc. (1)
Brochures, books & reports (17)
Specialist journal articles, leaflets, newsletters, etc (13)

Proceedings etc.

Burgt, G.J.H.M. van der, J.J.M. Staps and B.G.H. Timmermans. 2008. Dutch (organic) agriculture, carbon sequestration and energy production. p. 88-91. In: The 5th International Scientific Conference on Sustainable Farming Systems - ECOMIT. Piestany, Slovakia. November 5-7, 2008.
Download full text pdf, 2,4 MB; opens in new window
More information

Brochures, books & reports


Efficiënte keten: Preventie van reststromen
Staps, J.J.M., S. Tromp, H. Axmann and L. Janmaat. 2019. Efficient food chain: waste prevention: report 2015/2016. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Bunnik. 60 p.
Download full text pdf, 1,9 MB; opens in new window
More information

Koolstofboeren:  aanvullende metingen 2018
Burgt, G.J.H.M. van der and J.J.M. Staps. 2019. Koolstofboeren: aanvullende metingen 2018: Koolstofopbouw in landbouwgrond vanuit het perspectief van de grondgebruiker. Rep. 2019-001 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 66 p.
Download full text pdf, 4 MB; opens in new window
More information

Handleiding goed koolstofbeheer
Staps, J.J.M. 2018. Measures for good management of soil carbon: December 2018. (In .). Rep. 2017-038 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 30 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Verkenning van de perspectieven  voor koolstof opslag  in agrarische bodems van Noord-Brabant
Koopmans, C.J., J.J.M. Staps, M.A. Hondebrink MSc and N.J.M. van Eekeren. 2018. Verkenning van de perspectieven voor koolstof opslag in agrarische bodems van Noord-Brabant. Rep. 2018-018 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 38 p.
Download full text pdf, 1,5 MB; opens in new window
More information

Efficiënte keten: Preventie reststromen
Staps, J.J.M., S. Tromp, B. van Gogh and M. van der Brugh. 2017. Efficient food chain: waste prevention: report 2015/2016. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 2017-008 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 59 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window
More information

Trends in bodem- en gewaskwaliteit
Hospers-Brands, A.J.T.M., J.J.M. Staps and P. Voshol. 2017. Trends in bodem- en gewaskwaliteit: Literatuurstudie. Rep. 2017-018 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 25 p.
Download full text pdf, 0,72 MB; opens in new window
More information

Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming
Staps, J.J.M., C. ter Berg, A. van Vilsteren, E.T. Lammerts van Bueren and T.H. Jetten. 2015. From soil management dilemmas to integrated sustainability. (In Dutch, with English abstract.). Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding. 58 p.
Download full text pdf, 5,7 MB; opens in new window
More information

Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger
Staps, J.J.M., M. Zanen and C. ter Berg. 2015. Conserving soil fertility: contributions from farmer, food chain and consumer. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Over de crisis niets dan goeds -  Klimaat en biodiversiteit: inspirerende gesprekken over urgentie en hoop
Staps, J.J.M. 2013. Nothing but good about the crisis - Climate and Biodiversity: inspiring conversations about urgency and hope. (In Dutch, with English abstract.). Christofoor, Zeist. 287 p.
More information

Kansen voor pluimveemest in de gehele biologische productieketen
Nauta, W.J. and J.J.M. Staps. 2011. Chances for poultry manure in the whole organic production chain. (In Dutch.). Rep. 2011-014 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Order Price: €12.50; Order code:2011-014 LbP; opens in new window
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Bokhorst, J.G. and J.J.M. Staps. 2010. Follow-up study increased nickel levels in ground water in the Flevoland province. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 29 p.
More information

Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op zand. Van Lierop 2008-2010
Burgt, G.J.H.M. van der and J.J.M. Staps. 2010. Fertilise less and differently: Experimental results horticulture on sand. Van Lierop 2008-2010. (In Dutch.). Rep. 2010-028LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 51 p.
Download full text pdf, 0,55 MB; opens in new window
More information

Minder en Anders Bemesten: Resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting
Burgt, G.J.H.M. van der, B.G.H. Timmermans, J.J.M. Staps and W. Haagsma. 2010. Fertilise less and differently: Results of a four year project on innovative fertilisation. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 2010-032 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 52 p.
Download full text pdf, 0,51 MB; opens in new window
More information

Minder en anders Bemesten
Scholberg, J., C. ter Berg, J.J.M. Staps and J. van Strien. 2010. Minder en anders Bemesten: Voordelen van maaimeststoffen voor teelt van najaarsspinazie: Resultaten veldproef Joost van Strien, in Ens, 2009 [with summary in English]. Rep. 2010-007LBP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 44 p.
Download full text pdf, 0,82 MB; opens in new window
More information

Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2009
Timmermans, B.G.H., G.J.H.M. van der Burgt, J.J.M. Staps and C. ter Berg. 2010. Fertilise less and differently: Experimental results horticulture on clay. Rozendaal, courgette 2009. (In Dutch.). Rep. 2010-026 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 6,8 MB; opens in new window
More information

Minder en Anders Bemesten: Naar een bedrijfsspecifieke duurzame bemestingsstrategie: literatuurstudie
Burgt, G.J.H.M. van der and J.J.M. Staps. 2008. Minder en Anders Bemesten: Naar een bedrijfsspecifieke duurzame bemestingsstrategie: literatuurstudie. Rep. LD16. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 39 p.
Download full text pdf, 410 kB; opens in new window
More information

Timmermans, B.G.H., J.J.M. Staps, C. ter Berg and R. Bruinenberg. 2008. Minder en Anders Bemesten: Courgette met grasklaver voorvrucht bij Hans en Jan Rozendaal. 21 p.
More information

Specialist journal articles, newsletters, etc


Gezondheid als verbindend thema
Staps, J.J.M. 2020. Gezondheid als verbindend thema. Stadswerk. 4/2020:8-10.
Download full text pdf, 190 kB; opens in new window
More information

Positieve Gezondheid de wijk in!
Wietmarschen, H. van and J.J.M. Staps. 2019. Positieve Gezondheid de wijk in!: Handleiding Integrale Wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid en Leefomgeving. 6 p.
Order Price: €0.00; Order code:2019-033 VG; opens in new window
Download full text pdf, 5,9 MB; opens in new window
More information

Waardevolle Landbouw
Staps, J.J.M. 2016. Valuable agriculture. (In Dutch.). De Helling. Herfst 2016.
Download full text pdf, 2,1 MB; opens in new window
More information

Staps, J.J.M. and W.J. Nauta. 2011. Opportunities for chicken manure: (improved) poultry manure helps to optimize nutrient recycling. (In Dutch.). Ekoland. 4-2011, p. 25-27.
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #9
Bokhorst, J.G., K. Blok, E. van Essen, E. Elferink, G. Kuneman, P. Kuikman, G.J.H.M. van der Burgt, L. Vlaar, E. Hees and J.J.M. Staps. 2011. Newsletter Soil Academy #9. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 5,4 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #7
Staps, J.J.M., M. Zanen, A. Visser, H. Kloen, J.G. Bokhorst, L. Janmaat and G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #7. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,7 MB; opens in new window
More information

Berg, C. ter and J.J.M. Staps. 2010. De nieuwe mestwetgeving: Kansen en knelpunten voor de biologische sector. Ekoland. 9-2010, p. 23-25.
More information

Stikstofbemesting: klaar voor de toekomst?
Scholberg, J. and J.J.M. Staps. 2010. Stikstofbemesting: klaar voor de toekomst?: Minder afhankelijk worden van dierlijke mest. Ekoland. 3-2010, p. 11-13.
Download full text pdf, 300 kB; opens in new window
More information

Aanpassing voer vergemakkelijkt de toepassing van pluimveemest: Eerste resultaten van pilotstudies naar effect van biologische fytase positief
Nauta, W.J., W.J.M. Cuijpers, J.J.M. Staps and J. Scholberg. 2010. Adjustments in feed make utilisation of poultry manure easier: First results of pilotstudies on the effests of organic fytase positive. (In Dutch.). Biokennisbericht Bodemvruchtbaarheid #2. Biokennis, Wageningen.
Download full text pdf, 0,65 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #4
Staps, J.J.M., L. Janmaat, M. Zanen and W. van Weperen. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #4. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,5 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #5
Vliet, J. van, J.G. Bokhorst, J.J.M. Staps, L. Janmaat and Bodemadvies DLV Plant. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #5. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,1 MB; opens in new window
More information

Staps, J.J.M. and C. ter Berg. 2008. Maatschappelijke stromen: compost en digestaat. Ekoland. 5-2008, p. 24-25.
Download full text pdf, 120 kB; opens in new window
More information

Nauta, W.J. and J.J.M. Staps. 2008. Koppelbedrijven veluwe-ijsselvallei nieuwsbrief. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 450 kB; opens in new window
More information


To:
Top | Proceedings etc. (1) | Brochures, books & reports (17) | Specialist journal articles, leaflets, newsletters, etc (13)