Mobile nav

Employee

Home >> About us >> Staff members >> Employee
Leen Janmaat

Leen Janmaat BSc

Senior advisor

T: +31(0)343 523860 (General)
M: 06-44197920

 

Publication(s) by Janmaat
Articles in scientific journals (2)
Brochures, books & reports (23)
Specialist journal articles, leaflets, newsletters, etc (69)

Scientific publications

Understanding obstacles and opportunities for successful market introduction of crop varieties with resistance against major diseases.
Nuijten, E., J. de Wit, L. Janmaat, A. Schmitt, L. Tamm and E.T. Lammerts van Bueren. 2017. Understanding obstacles and opportunities for successful market introduction of crop varieties with resistance against major diseases. Organic Agriculture (first online).
DOI: 10.1007/s13165-017-0192-8
More information

Innovative Intercropping System to Improve Soil Health in Organic Greenhouse Cultivation
Cuijpers, W.J.M., A.W.G. van der Wurff and L. Janmaat. 2011. Innovative Intercropping System to Improve Soil Health in Organic Greenhouse Cultivation. Acta Horticulturae. 915:125-132.
More information

Brochures, books & reports


Micronutriënten
Janmaat, L. 2020. Micronutriënten: Gezonde grond voor een gezond gewas. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 24 p.
Download full text pdf, 1,3 MB; opens in new window
More information

Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw
Koopmans, C.J. and L. Janmaat. 2020. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw: Voortgangsrapportage april 2020. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 46 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw
Koopmans, C.J. and L. Janmaat. 2019. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 79 p.
Download full text pdf, 2,4 MB; opens in new window
More information

Efficiënte keten: Preventie van reststromen
Staps, J.J.M., S. Tromp, H. Axmann and L. Janmaat. 2019. Efficient food chain: waste prevention: report 2015/2016. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Bunnik. 60 p.
Download full text pdf, 1,9 MB; opens in new window
More information

Compostgebruik op Demeterbedrijven in beeld
Koopmans, C.J., T. te Grotenhuis and L. Janmaat. 2018. Compostgebruik op Demeterbedrijven in beeld. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 16 p.
Download full text pdf, 5 MB; opens in new window
More information

Bio Duurzaam
Janmaat, L. 2017. Bio Duurzaam: Van goed naar beter. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 28 p.
Download full text pdf, 4,9 MB; opens in new window
More information

Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf
Luske, B. and L. Janmaat. 2016. Honeybees as a component on farms: How farmers and citizens can contribute to a flourishing countryside. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Verwerken van maaisel voor landbouwkundig gebruik
Janmaat, L. 2015. Verwerken van maaisel voor landbouwkundig gebruik: Waarde van compost, bokashi en bermgraskuil als meststof. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 39 p.
Download full text pdf, 5 MB; opens in new window
More information

Digestaat: Benutting Organische Kringloopstikstof
Cuijpers, W.J.M. and L. Janmaat. 2015. Digestate: Making use of nitrogen in biodigester waste. (In Dutch.). Rep. 2015‐029 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 2,4 MB; opens in new window
More information

Bijen op het landbouwbedrijf
Luske, B. and L. Janmaat. 2015. Bees on the farm: Working on a bee-friendly countryside. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Maaimeststoffen in bedrijfs- en ketenverband: Plantaardige meststoffen in de praktijk
Hospers-Brands, A.J.T.M., G.J.H.M. van der Burgt and L. Janmaat. 2015. Cut green manures, on-farm and within the chain: Plant-based fertilizers in practice. (In Dutch, with English abstract.). 20 p.
Order Price: €10; Order code:2015-004 LbP; opens in new window
Download full text pdf, 2,3 MB; opens in new window
More information

Aanleg en onderhoud van akkerranden
Luske, B., A.J.T.M. Hospers-Brands and L. Janmaat. 2015. Establishment and management of field margins: weed suppression. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Wintergroenten.nl
Janmaat, L., B. Willems and L. Mertens. 2014. Wintergroenten.nl: Tips for growing vegetables under glass. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Download full text pdf, 3,2 MB; opens in new window
More information

Biodiversiteit onder glas: Voedsel voor luizenbestrijders
Janmaat, L., C. Bloemhard and R. Kleppe. 2014. Biodiversity in the greenhouse: Food for aphid enemies. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 4,8 MB; opens in new window
More information

Compost composities
Cuijpers, W.J.M. and L. Janmaat. 2014. Compost compositions: Soil, fertilization and disease suppression. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 3,1 MB; opens in new window
More information

Equivalentie van het EKO-keurmerk: Vergelijkende studie naar Europese Biologische Pluslabels
Koopmans, C.J. and L. Janmaat. 2014. Equivalency of the EKO label: Comparative study of European 'organic-plus' labels. (In Dutch.). Rep. 2014-015 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 10 p.
Download full text pdf, 0,66 MB; opens in new window
More information

Weerbare bodemwijzer
Janmaat, L. and W.J.M. Cuijpers. 2012. Guide to a resistant soil. (In Dutch.). Rep. 2012-050 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 12 p.
Order Price: €0; Order code:2012-050 LbP; opens in new window
Download full text pdf, 0,79 MB; opens in new window
More information

Biowisselkas: Bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem
Cuijpers, W.J.M. and L. Janmaat. 2012. Organic greenhouse intercropping: Broadening crop rotations for a healthier soil. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 2012-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 42 p.
Download full text pdf, 1,3 MB; opens in new window
More information

Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten
Nuijten, E., L. Janmaat and E.T. Lammerts van Bueren. 2012. New ways for breeding and selecting small scale crops: key elements for fruitfull cooperation in the chain. (In Dutch.). Rep. 2012-003 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 34 p.
Download full text pdf, 0,54 MB; opens in new window
More information

Biologisch Ondernemen Legpluimvee
Wagenaar, J., L. Janmaat, M.W.P. Bestman, F. Leenstra, M. van Krimpen, C. Verwer, M. Groot, T. van Asseldonk and R. Paardekooper. 2012. Organic business: poultry. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Download full text pdf, 4,2 MB; opens in new window
More information

Biologisch telen doe je in de grond
Janmaat, L. 2009. Biologisch telen doe je in de grond: Handleiding voor een vruchtbare kasbodem. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 23 p.
Download full text pdf, 4 MB; opens in new window
More information

Cuijpers, W.J.M., L. Janmaat and G.J.H.M. van der Burgt. 2008. Soil health in organic greenhouse, Part 2: Suppressiveness against soil borne fungi. (In Dutch, with English abstract.). Rep. LB25. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 52 p.
Download full text pdf, 1,8 MB; opens in new window
More information

Lammerts van Bueren, E.T., L. Janmaat and S.P.C. Groot. 2008. Uitgangsmateriaal voor smaakvolle producten: Kan plantaardig uitgangsmateriaal bijdragen aan de profilering van de biologische sector als leverancier van gezonde en smaakvolle producten? Rep. Plant Research International 250. Plant Research International, Wageningen.
More information

Specialist journal articles, newsletters, etc


Biologisch met kunst en vliegwerk
Janmaat, L. 2017. Biologisch met kunst en vliegwerk: Verslag van een studiereis met glasgroentetelers naar Sicilië. Ekoland. maart, p. 30-31.
Download full text pdf, 0,77 MB; opens in new window
More information

De Noorderhoeve
Janmaat, L. 2017. De Noorderhoeve: Synergie houdt gemengd landbouwbedrijf gaande. Ekoland. april, p. 20.
Download full text pdf, 0,65 MB; opens in new window
More information

Oirschot Organics houdt  van klein
Janmaat, L. 2017. Oirschot Organics houdt van klein: Gezocht en gewenst: jonge ondernemer voor de teelt van en klanten voor afname van minigroenten. Ekoland. maart, p. 17-19.
Download full text pdf, 1,1 MB; opens in new window
More information

Teeltrecepten voor nieuwe rassen
Janmaat, L. 2017. Teeltrecepten voor nieuwe rassen: De strijd tegen phytophthora gaat altijd door, nieuwe rassen vragen extra aandacht van de telers. Ekoland. februari, p. 30-31.
Download full text pdf, 0,85 MB; opens in new window
More information

Wat is beter: compost of bokashi?
Janmaat, L. 2017. Wat is beter: compost of bokashi? Ekoland. juni, p. 30-31.
Download full text pdf, 0,65 MB; opens in new window
More information

Edith Lammerts van Bueren neemt afscheid
Daniels, L. and L. Janmaat. 2017. Edith Lammerts van Bueren neemt afscheid: Van docent Biologische Teelt naar Hoogleraar Veredeling. Ekoland. november, p. 22-23.
Download full text pdf, 0,67 MB; opens in new window
More information

Cursus Demeter Voedingskwaliteit
Janmaat, L. 2016. Demeter Course on nutrition quality. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 3 p.
Download full text pdf, 0,9 MB; opens in new window
More information

Koplopers in duurzaamheid
Janmaat, L. 2016. Koplopers in duurzaamheid: Tuinders en winkeliers nemen elkaar de maat. Ekoland. December, p. 32-33.
Download full text pdf, 0,71 MB; opens in new window
More information

Snelle opschaling resistente aardappelrassen gewenst
Janmaat, L. 2016. Rapid upscaling of resistant potato varieties needed: current wet period highlights crop susceptibility to Phytophthhora. (In Dutch.). Ekoland. Juli/augustus, p. 32-33.
Download full text pdf, 0,71 MB; opens in new window
More information

Verdiepingscursus: Doorschakelen naar Demeter
Janmaat, L. 2016. In-depth course: Converting to Demeter. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 2 p.
Download full text pdf, 0,6 MB; opens in new window
More information

Eerlijk zaad als basis van biologische producten
Janmaat, L., E. Nuijten and E.T. Lammerts van Bueren. 2016. Fair seed as a basis for organic products: Eosta takes a stand and supports the breeding of open-pollinated varieties. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 4 p.
Download full text pdf, 1,8 MB; opens in new window
More information

Fair seed as a basis for organic products
Janmaat, L., E. Nuijten and E.T. Lammerts van Bueren. 2016. Fair seed as a basis for organic products: Eosta takes a stand and supports the breeding of open-pollinated varieties. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 4 p.
Download full text pdf, 1,8 MB; opens in new window
More information

Freies Saatgut als Basis für Bio-Lebensmittel
Janmaat, L., E. Nuijten and E.T. Lammerts van Bueren. 2016. Fair seed as a basis for organic products: Eosta takes a stand and supports the breeding of open-pollinated varieties. (In German.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 4 p.
Download full text pdf, 1,9 MB; opens in new window
More information

Compost and soil ecosystem resilience in organic greenhouses
Cuijpers, W.J.M., L. Janmaat and J.G. Fuchs. 2016. Compost and soil ecosystem resilience in organic greenhouses. p. 13-27. In Van der Wurff, A., J.G. Fuchs M. Raviv and A.J. Termorsthuizen. (ed.) Handbook for Composting and Compost Use in Organic Horticulture.
Download full text pdf, 0,79 MB; opens in new window
More information

How growers can assess compost quality
Fuchs, J.G. and L. Janmaat. 2016. How growers can assess compost quality. p. 99-104. In Van der Wurff, A.W.G., J.G. Fuchs, M. Raviv and A.J. Termorshuizen. (ed.) Handbook for Composting and Compost Use in Organic Horticulture.
Download full text pdf, 370 kB; opens in new window
More information

What control measures do we need for compost production and use
Fuchs, J.G., L. Janmaat and M. Raviv. 2016. What control measures do we need for compost production and use. p. 53-62. In Van der Wurff, A.W.G., J.G. Fuchs, M. Raviv and A.J. Termorshuizen. (ed.) Handbook for Composting and Compost Use in Organic Horticulture.
Download full text pdf, 460 kB; opens in new window
More information

Organic 3.0
Lammerts van Bueren, E.T. and L. Janmaat. 2016. Organic 3.0. (In Dutch.). Ekoland. Januari, p. 18-19.
Download full text pdf, 0,89 MB; opens in new window
More information

Met bomen meer bijen
Luske, B. and L. Janmaat. 2016. More trees, more bees: Bringing back on-farm trees and shrubs. (In Dutch.). Ekoland. oktober, p. 20-21.
Download full text pdf, 0,81 MB; opens in new window
More information

Compost power
Janmaat, L. 2015. Compost power: Compost reduces dependence on livestock manure in arable farming and horticulture. (In Dutch.). Ekoland. Januari 2015, p. 16-19.
Download full text pdf, 0,89 MB; opens in new window
More information

Digestaat, gebruik en regelgeving
Janmaat, L. 2015. Digestate: Usage and regulations. (In Dutch.). Ekoland. April 2015, p. 14-15.
Download full text pdf, 0,74 MB; opens in new window
More information

Jaar van de Bodem blijft inspireren
Janmaat, L. 2015. The International Year of Soils is a constant source of inspiration: Agri-businesses also committed to sustainable soil management. (In Dutch.). Ekoland. Juli/augustus 2015, p. 16-17.
Download full text pdf, 0,7 MB; opens in new window
More information

Op zoek naar het ideale bodemprofiel
Janmaat, L. 2015. In search of the ideal soil profile: Crumbly soil, red and grey worms, soil crawlers and the pros and cons of rotary tillage. (In Dutch.). Ekoland. Februari 2015, p. 21.
Download full text pdf, 0,65 MB; opens in new window
More information

Bijen horen er bij
Janmaat, L. and B. Luske. 2015. Where would we be without bees? Bees take care of pollination and contribute to on-farm biodiversity. (In Dutch.). Ekoland. september 2015, p. 14-15.
Download full text pdf, 0,71 MB; opens in new window
More information

Get a taste of new talented Robust potato cultivars
Lammerts van Bueren, E.T., L. Janmaat and A. Zeelenberg. 2015. Get a taste of new talented Robust potato cultivars. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 8 p.
Download full text pdf, 3 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #12
Luske, B., D. Dirks, L. Janmaat, R. Boevink, M. Boogaard, J. Zevenbergen, I. Barten, D. van der Maat, A. Koelemeijer, C. van den Berg and L. Daniels. 2015. Newsletter Flourishing Farm #12. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 2,2 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #11
Luske, B., J.W. Erisman, L. Janmaat and L. Daniels. 2015. Newsletter Flourishing Farm #11. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 4,1 MB; opens in new window
More information

Various ways for successful Cultivar introduction in the market
Nuijten, E., A. Zeelenberg, L. Janmaat and E.T. Lammerts van Bueren. 2015. Various ways for successful Cultivar introduction in the market. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 6 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

De oogst van Bloeiend Bedrijf
Steenbruggen, A., B. Luske, D. Dirks, J.W. Erisman and L. Janmaat. 2015. The harvest of the Flourishing Farm project: Flowering field margins for natural pest control. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Order Price: €3.00; Order code:2015-002 LbD; opens in new window
Download full text pdf, 4,9 MB; opens in new window
More information

Alle presentaties van de netwerkbijeenkomst Reststromen in de akkerbouw: kans of risico?
Verwer, C., H. van Kasteren, J. Gielen, J. Postma, L. Janmaat, L. Vermaas and W. Verstraete. 2015. Presentations of the meeting "Using residues in arable farming: opportunity or risk?". (In Dutch, with English abstract.).
Download full text pdf, 9 MB; opens in new window
More information

Op zoek naar de ideale aardappel
Janmaat, L. 2014. In search of the ideal potato: Introduction of a new resistant potato varieties takes time and effort. (In Dutch.). Ekoland. December 2014, p. 30-31.
Download full text pdf, 0,85 MB; opens in new window
More information

Praktijknetwerken Nieuwsbrief Oktober 2014
Janmaat, L. 2014. Growers' networks - Newsletter October 2014. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,5 MB; opens in new window
More information

Afsluiting praktijknetwerken 26 november 2014: Wat is goede compost?
Janmaat, L., W.J.M. Cuijpers, B. Willems and M. Mulder. 2014. What is good compost? Presentation held at the closing conference of three growers' networks, 26 November 2014. (In Dutch.).
Download full text pdf, 3,4 MB; opens in new window
More information

Agroforestry, hype of duurzaam perspectief?
Bestman, M.W.P. and L. Janmaat. 2014. Agroforestry, hype or sustainable prospect? Research shows that agroforestry is useful, but is it also profitable? (In Dutch.). Ekoland. Juli/augustus, p. 22-23.
Download full text pdf, 0,69 MB; opens in new window
More information

Maak kennis met nieuwe talentvolle robuuste aardappelrassen
Lammerts van Bueren, E.T., L. Janmaat and A. Zeelenberg. 2014. Get a taste of new talented Robust potato cultivars. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 8 p.
Order Price: €0.00; Order code:; opens in new window
Download full text pdf, 2,9 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #10
Luske, B., L. Janmaat, J. de Wit, M. Vlaswinkel and L. Daniels. 2014. Flourishing Farm, Newsletter #10. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Geintegreerde beheersing van het graanhaantje
Luske, B., L. Janmaat, M.M. Bos and L. Daniels. 2014. Integrative pest control of the Cereal Leaf Beatle. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 2 p.
Order Price: €2; Order code:2014-036 LbD; opens in new window
Download full text pdf, 0,68 MB; opens in new window
More information

Akkernatuur - Herken en stimuleer nuttige natuur
Bos, M.M., B. Luske and L. Janmaat. 2014. Field nature: recognize and stimulate useful nature. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Download full text pdf, 7,1 MB; opens in new window
More information

De in's en out's van moderne hybridisatie van groenterassen: hybridezaden kunnen door traditionele methoden of door genetische modificatie technieken worden ontwikkeld
Janmaat, L. 2013. The ins and outs of modern hybridization of vegetable varieties: hybrid seeds can be developed through traditional methods or through genetic modification techniques. (In Dutch.). Ekoland. 33(9):22-23.
Download full text pdf, 0,62 MB; opens in new window
More information

Duurzaamheidstoets voor biologische ondernemers: een overzicht van duurzaamheidstoetsen en hun toepassingen
Janmaat, L. 2013. Sustainability assessment for organic entrepreneurs: an overview of sustainability assessment tools and their applications. (In Dutch.). Ekoland. 33(4):8-9.
Download full text pdf, 0,66 MB; opens in new window
More information

KennisCoalitie Organics: nieuw samenwerkingsverband in onderwijs
Janmaat, L. 2013. The Organics Knowledge Coalition: a new collaborative partnership in agricultural education. (In Dutch, with English abstract.). Ekoland. 33(1):25-25.
Download full text pdf, 470 kB; opens in new window
More information

Praktijknetwerken Nieuwsbrief December 2013
Janmaat, L. 2013. Growers' networks - Newsletter December 2013. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,5 MB; opens in new window
More information

Praktijknetwerken Nieuwsbrief juli 2013
Janmaat, L. 2013. Growers' networks - Newsletter July 2013. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,3 MB; opens in new window
More information

Bio-landbouw toegerust voor fosfaatkringlopen: goede bodemstructuur en bodemleven bron van fosfaat
Bokhorst, J.G. and L. Janmaat. 2013. Organic agriculture well equipped for phosphate cycling: good soil structure and healthy soil life are a source of phosphate. (In Dutch.). Ekoland. 33(7/8):22-23.
Download full text pdf, 0,59 MB; opens in new window
More information

New models for plant breeding: Key elements for collaboration within the food chain
Nuijten, E., L. Janmaat and E.T. Lammerts van Bueren. 2013. New models for plant breeding: Key elements for collaboration within the food chain. Wageningen UR, Louis Bolk Instituut, Wageningen, Driebergen. 4 p.
Download full text pdf, 350 kB; opens in new window
More information

Pioniersgeest blijft: op het bedrijf van de Jonkmannen zorgen pompoenen voor continuïteit
Schlaman, G. and L. Janmaat. 2013. The pioneer spirit persists: Pumpkins are the driving factor of the Jonkmans family's farm. (In Dutch.). Ekoland. 33(7/8):18-21.
Download full text pdf, 0,86 MB; opens in new window
More information

Wintergroenten Nieuwsbrief April 2013
Bos, H., L. Mertens, M. van Diemen, L. Janmaat and W.J.M. Cuijpers. 2013. Winter Vegetables Newsletter April 2013. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 0,85 MB; opens in new window
More information

Bemesten met  visie en precisie : Bodemonderzoekers geven hun visie op bodemanalysecijfers, mineralenverhouding en precisiebemesting
Janmaat, L. 2012. Fertilize with vision and precision: Soil researchers give their views on soil analysis figures, mineral ratio and precision fertilization. (In Dutch.). Ekoland. 32(5):10-11.
Download full text pdf, 0,61 MB; opens in new window
More information

Bolkpionier Jan Bokhorst  gaat met pensioen : Eigen identiteit van de biologische landbouw moet onderscheidend zijn
Janmaat, L. 2012. Jan Bokhorst, pioneer of Louis Bolk Institute, retires: "Own identity of organic farming should be distinctive". (In Dutch.). Ekoland. 32(1):22-23.
Download full text pdf, 370 kB; opens in new window
More information

Van bestraffende controle naar  stimulerende certificering : Biologisch-dynamische boeren inspireren elkaar door middel van collegiale toetsing
Janmaat, L. 2012. From penalizing verification to stimulating certification: Biodynamic farmers inspire each other by means of peer review. (In Dutch.). Ekoland. 32(9):26-27.
Download full text pdf, 370 kB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #15
Leendertse, P., W.J.M. Cuijpers, L. Janmaat, N.J.M. van Eekeren, A. Lommen, A. Guldemond, J.G. Bokhorst, H. Kloen and B. Aasman. 2012. Newsletter Soil Academy #15. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
More information

Bedrijf in Beeld - Arnica Kwekerij beheert biodiversiteit
Janmaat, L. 2011. Farm in focus - Arnica Kwekerij manages and preserves biodiversity. (In Dutch.). Ekoland. 9-2011, p. 18-21.
Download full text pdf, 0,67 MB; opens in new window
More information

Biologische glastuinbouw de grond uit? Discussie over invulling spelregels binen EU  laait op
Janmaat, L. 2011. Soil-less organic horticulture? A growing discussion on the interpretation of EU rules. (In Dutch.). Ekoland. 4-2011, p. 22-23.
More information

Landbouw, natuur en de rol van boer en overheid - een interview met Geert de Snoo
Janmaat, L. 2011. Agriculture, nature and the role of farmers and government - an interview with Geert de Snoo. (In Dutch.). Ekoland. 9-2011, p. 12-13.
Download full text pdf, 440 kB; opens in new window
More information

Bedrijfsnetwerk   pluimveehouderij verbindt: Meer afstemming tussen opfokkers, broederijen en legpluimveehouders
Wagenaar, J. and L. Janmaat. 2011. Farmers network poultry farming connects: more synchronisation between breeders, hatcheries and laying hen farmers. (In Dutch.). Ekoland. 5-2011, p. 26-27.
Download full text pdf, 360 kB; opens in new window
More information

Biologische mestwensen: Alle uitgangspunten, regels en knelpunten
Janmaat, L. 2010. Wishes for organic fertilisation: principles, rules and bottlenecks. (In Dutch.). Ekoland. 10-2010, p. 36-37.
Download full text pdf, 270 kB; opens in new window
More information

Natuurlijk middel ruimt ziekteverwekkers op
Janmaat, L. 2010. Natuurlijk middel ruimt ziekteverwekkers op. Ekoland. 3-2010, p. 18-20.
Download full text pdf, 350 kB; opens in new window
More information

Van wieg tot wieg
Janmaat, L. 2010. Van wieg tot wieg: Van regel tot regel. Ekoland. 2-2010, p. 25-27.
Download full text pdf, 4,5 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #8
Janmaat, L., G.J.H.M. van der Burgt, M. Zanen, L. Vlaar and P. Leendertse. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #8. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 3,6 MB; opens in new window
More information

Janmaat, L. and H. Brinks. 2010. Biologische tafelaardappels: eet smakelijk? Deelnemers BioImpuls werken aan productieverbetering. Ekoland. 12-2010, p. 10-11.
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #6: Special fosfaat
Janmaat, L., J.G. Bokhorst, C. Rougoor, W. Chardon, P. van Erp, A. Reijneveld, R. Postma, B.G.H. Timmermans and G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #6: Special fosfaat. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 3,1 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #7
Staps, J.J.M., M. Zanen, A. Visser, H. Kloen, J.G. Bokhorst, L. Janmaat and G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #7. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,7 MB; opens in new window
More information

Janmaat, L. 2009. Biokwekerij Poldervaart: Biologisch telen is een grote ontdekkingsreis. Ekoland. 2009-3, p. 20-21.
More information

Janmaat, L. 2009. Klimaatneutrale biokas: Verticale luchtbeweging zorgt voor doorbraak. Ekoland. 10-2009, p. 20-21.
More information

Janmaat, L. 2009. Verdieping door beroepsontwikkeling: Aandacht voor de persoon in het bedrijf. Ekoland. 2009-1, p. 25.
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #3
Janmaat, L., M.M. Bos, J.G. Bokhorst, G.J.H.M. van der Burgt, A. Visser and J. Thoelen. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #3. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #4
Staps, J.J.M., L. Janmaat, M. Zanen and W. van Weperen. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #4. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,5 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #5
Vliet, J. van, J.G. Bokhorst, J.J.M. Staps, L. Janmaat and Bodemadvies DLV Plant. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #5. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,1 MB; opens in new window
More information

Janmaat, L. 2006. De smaak van biologische groenten. Biofood. , p. 17-19.
More information

Bokhorst, J.G. and L. Janmaat. 2006. Kwaliteit biologische peen loopt achteruit: Nog onvoldoende inzicht in stikstofdynamiek bodem. Ekoland. , p. 24-25.
More information


To:
Top | Articles in scientific journals (2) | Brochures, books & reports (23) | Specialist journal articles, leaflets, newsletters, etc (69)