Mobile nav

Freelancer:

Home >> About us >> Staff members >> Freelancer
Goaitske Iepema

Goaitske Iepema M.Sc.

Researcher Farming Systems
Department Animal Production
T: +31(0)343 523860 (General)

 

Publication(s) by Iepema
Articles in scientific journals (2)
Proceedings etc. (7)
Brochures, books & reports (18)
Specialist journal articles, leaflets, newsletters, etc (31)

Scientific publications

Productivity and Topsoil Quality of Young and Old Permanent Grassland: An On-Farm Comparison
Iepema, G., J.G.C. Deru, J. Bloem, N.J. Hoekstra, R. de Goede, L. Brussaard and N.J.M. van Eekeren. 2020. Productivity and Topsoil Quality of Young and Old Permanent Grassland: An On-Farm Comparison. Sustainability. 12(7):2600.
DOI: 10.3390/su12072600
Download full text pdf, 1,2 MB; opens in new window
More information

Thomassen, M., K.J. van Calker, M. Smits, G. Iepema and I. de Boer. 2008. Life cycle assessment of conventional and organic milk production in the Netherlands. Agricultural Systems. 96(1-3):95-107.
DOI: 10.1016/j.agsy.2007.06.001
More information

Proceedings etc.

Rooting of permanent grassland in relation to build-up of soil organic matter for climate mitigation
Iepema, G., J.G.C. Deru, N.J. Hoekstra and N.J.M. van Eekeren. 2016. Rooting of permanent grassland in relation to build-up of soil organic matter for climate mitigation. p. 777-779. In: EGF 2016: 26th EGF General Meeting on "The Multiple Roles of Grassland in the European Bioeconomy". Trondheim, Norway.
Download full text pdf, 0,57 MB; opens in new window
More information

Capacity of the soil to decompose organic matter in old and young grasslands
Iepema, G., B. Domhof and N.J.M. van Eekeren. 2015. Capacity of the soil to decompose organic matter in old and young grasslands. p. 434-436. In: EGF 2015. Wageningen, The Netherlands. 15-17 June 2015.
Download full text pdf, 0,68 MB; opens in new window
More information

Does early spring grazing stimulate spring grass production?
Eekeren, N.J.M. van, P.I. Rietberg, G. Iepema and J. de Wit. 2014. Does early spring grazing stimulate spring grass production? p. 665-667. In: 25th EGF, Grassland science in Europe. Aberystwyth, Wales. 2014.
Download full text pdf, 1,8 MB; opens in new window
More information

Iepema, G. and J. de Wit. 2006. How far can cycles be closed in organic dairy farming? In: Joint Organic Congress. Odense, Denmark. 30-31 May 2006.
Download full text pdf, 27 kB; opens in new window
More information

Iepema, G., J. Wagenaar and M.W.P. Bestman. 2006. Parasitic worms in organic laying hens. p. 518-519. In: European joint organic congress: Organic Farming and European rural development. Odense/DK. 30-31 May 2006.
More information

Iepema, G., N.J.M. van Eekeren and M. van Dongen. 2006. Production and persistency of red clover (Trifolium pratense) varieties when grown in mixtures. p. 388-390. In: Grassland Science in Europe.
Download full text pdf, 22 kB; opens in new window
More information

Iepema, G., J. Wagenaar and M.W.P. Bestman. 2005. Incidence of Ascaridia galli in organic laying hens. In: Should hens be kept outside? Nijmegen. 18-22 april 2005.
More information

Brochures, books & reports


Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems
Agtmaal, M. van, G. Iepema, J.G.C. Deru and N.J.M. van Eekeren. 2018. Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems. Rep. 2018-016 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 32 p.
Download full text pdf, 3,2 MB; opens in new window
More information

Goud van Oud Grasland
Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema and B. Domhof. 2016. Assets of permanent pastures: soil quality of young and permanent pastures on clay soils. (In Dutch.). Rep. 2016-011 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Order Price: €0.00; Order code:2016-011 LbD; opens in new window
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

De kosten van opfok van een nieuwe, ziektevrije veestapel
Govaerts, W., G. Iepema and N.J.M. van Eekeren. 2008. De kosten van opfok van een nieuwe, ziektevrije veestapel. Rep. Biogeit 11. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Download full text pdf, 430 kB; opens in new window
More information

Invloed van biestsoort op immuniteit en ontwikkeling van geitenlammeren
Lammes, C., G. Iepema and N.J.M. van Eekeren. 2007. Invloed van biestsoort op immuniteit en ontwikkeling van geitenlammeren. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 42 p.
Download full text pdf, 0,53 MB; opens in new window
More information

Bokhorst, J.G., F.W. Smeding and G. Iepema. 2007. Composteren van natuurgras bij Schokland in 2006: Experiment in het kader van het project Nut en Natuur. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 38 p.
More information

Iepema, G. 2006. Inspirerend boeren!: Tien systemen die werken in de praktijk. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 128 p.
More information

Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst
Iepema, G., A. Beldman and G. Doornewaard. 2006. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst. Rep. Bioveem rapport nr.18. Animal Sciences group, Lelystad. 99 p.
Download full text pdf, 2,1 MB; opens in new window
More information

Iepema, G., L. Buurke and J. Cornelissen. 2006. Lammeren bij de geit: Een inventarisatie van de mogelijkheden. Rep. Biogeit 5. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 38 p.
Download full text pdf, 0,75 MB; opens in new window
More information

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema and F.W. Smeding. 2006. Evenwichtige verschraling van natuurgronden: Eindrapportage 2002-2005. 58 p.
More information

Govaerts, W., G. Iepema and N.J.M. van Eekeren. 2006. Hoe 100% biologisch voeren?: Rantsoenen op een rij van zes melkgeitenbedrijven met 100% biologisch voer. Rep. Biogeit 3. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 26 p.
Download full text pdf, 0,51 MB; opens in new window
More information

Govaerts, W., G. Iepema and N.J.M. van Eekeren. 2006. Kostprijsberekening biologische geitenhouderij. Rep. Biogeit 4. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 16 p.
Download full text pdf, 490 kB; opens in new window
More information

Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw
Wit, J. de, U. Prins, F.W. Smeding, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking and G. Iepema. 2006. Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw: Uitdagingen in de praktijk. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 30 p.
Order Price: €15; Order code:LV58; opens in new window
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Iepema, G., J. Wagenaar and M.W.P. Bestman. 2005. Parasitaire wormen bij biologische leghennen: Onderzoek naar het voorkomen van maagdarmwormen. 2 p.
Download full text pdf, 400 kB; opens in new window
More information

Iepema, G. and T. Baars. 2005. Afgewenteld grondgebruik op melkveebedrijven: externe hectares: BIOVEEM - Rapport 10. Rep. Bioveem 10. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 30 p.
Download full text pdf, 370 kB; opens in new window
More information

Baars, T., G. Iepema, N.J.M. van Eekeren and E.W. Baars. 2005. Werkwijze en methode binnen de Bioveem-aanpak. Rep. Bioveem 11. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 52 p.
Download full text pdf, 0,51 MB; opens in new window
More information

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema and M. van Liere. 2005. De kracht van klaver: Handleiding voor de teelt en voeding van grasklaver. Rep. LV59. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Download full text pdf, 1,9 MB; opens in new window
More information

Eekeren, N.J.M. van, E. Heeres, G. Iepema and H. van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver: BIOVEEM rapport 9. Rep. Bioveem nummer 9. 26 p.
Download full text pdf, 480 kB; opens in new window
More information

Eekeren, N.J.M. van, E. Heeres, G. Iepema and H. van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver op biologische melkveebedrijven: BIOVEEM - Rapport 9. Rep. Bioveem Rapport 9. 34 p.
Download full text pdf, 480 kB; opens in new window
More information

Specialist journal articles, newsletters, etc


Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw
Manhoudt, A., A. Jansma, G. Iepema and J. Wagenaar. 2020. Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw.
Download full text pdf, 0,51 MB; opens in new window
More information

Inzaaien van kruiden in grasland
Janssen MSc, P.W.L., N.J. Hoekstra, N.J.M. van Eekeren, A. Jansma, G. Iepema and T. Verhoeff. 2018. Inzaaien van kruiden in grasland. V-focus. December, p. 19-21.
Download full text pdf, 180 kB; opens in new window
More information

Kansen voor oud grasland
Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema and B. Domhof. 2016. Opportunities for old grasslands. (In Dutch.). V-focus. April:34-35.
Download full text pdf, 170 kB; opens in new window
More information

Afbraak thee maat voor afbraak organische stof
Iepema, G., B. Domhof and N.J.M. van Eekeren. 2015. Measuring organic matter decomposition with teabags. (In Dutch, with English abstract.). V-Focus. Augustus, p. 18-19.
Download full text pdf, 350 kB; opens in new window
More information

Goud van Oud Grasland #2
Bomhof, B., N.J.M. van Eekeren and G. Iepema. 2014. Goud van Oud Grasland #2.
More information

Goud van Oud Grasland #1
Bomhof, B., N.J.M. van Eekeren, G. Iepema and L. Daniels. 2014. Goud van Oud Grasland #1.
More information

Goud van Oud Grasland #3
Bomhof, B., N.J.M. van Eekeren, G. Iepema and M.W. van Bruggen. 2014. grass production, feed, biodiversity, water regulation, CO2. (In Dutch.).
More information

Compostwijzer
Iepema, G., F.W. Smeding and J.G. Bokhorst. 2008. Compostwijzer: Compost maken in vier stappen. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 7 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window
More information

Iepema, G. and B.G.H. Timmermans. 2007. Is vergisting een duurzame optie voor de biologische landbouw?: Rendabiliteit hangt sterk af van kosten biomassa en afzet digestaat. Ekoland. 12-2007, p. 21-23.
More information

Iepema, G. and N.J.M. van Eekeren. 2007. Kostprijs en onderscheidendheid centraal op themadag BIOGEIT: 'Blijf letten op de signalen die de geit zelf geeft!'. Ekoland. Januari 2007, p. 20-21.
Download full text pdf, 150 kB; opens in new window
More information

Iepema, G., N.J.M. van Eekeren and W. Govaerts. 2007. Scorekaart voor gezondheid bij geiten: Bedrijfs- of instrumentenkaart. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 2 p.
Download full text pdf, 0,84 MB; opens in new window
More information

Natuurherstel in grasland door klaver en kalibemesting
Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema and F.W. Smeding. 2007. Nature recovery in grassland by means of clover and potassium fertilization. (In Dutch.). De Levende Natuur. 01-2007, p. 27-31.
Download full text pdf, 490 kB; opens in new window
More information

Krachtvoer heeft grote invloed op milieubelasting melkveehouderij
Thomassen, M., I. de Boer, M. Smits, G. Iepema, K.J. van Calker, R. Werkman, J. Jansen and L. 's-Gravendijk. 2007. Krachtvoer heeft grote invloed op milieubelasting melkveehouderij. V-focus. februari 2007, p. 20-22.
Download full text pdf, 0,87 MB; opens in new window
More information

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema and F.W. Smeding. 2006. Kansen voor veehouderij in natuurgebieden: Uitmijnen van fosfaat met grasklaver en kalibemesting. V-focus. Augustus 2006, p. 18-19.
Download full text pdf, 360 kB; opens in new window
More information

Beldman, A., G. Doornewaard and G. Iepema. 2006. Ook binnen Bioveem leiden veel wegen naar Rome: Strategisch management van melkveehouders nader bekeken. Ekoland. , p. 24-25.
More information

Pinxterhuis, I., J. Proost and G. Iepema. 2006. Bioveem-aanpak werkt: Methode voor ontdekkend leren levert vernieuwingen op. Ekoland. , p. 20-21.
More information

Thomassen, M., I. de Boer, M. Smits and G. Iepema. 2006. Milieubelasting melkveebedrijf stopt niet bij de erfgrens. Koeien en kansen nieuwsbrief #24. Communicatie Service Lelystad Wageningen UR, Lelystad.
More information

Iepema, G. 2005. De invloed van daglicht op de gezondheid van mens en dier: Verslag van een literatuurstudie naar de effecten van daglicht bij leghennen.
Download full text pdf, 260 kB; opens in new window
More information

Iepema, G. and J. Wagenaar. 2005. De kip kan de worm flink partij bieden.
Download full text pdf, 1,5 MB; opens in new window
More information

Iepema, G. and N.J.M. van Eekeren. 2005. Mega opbrengsten gras rode klaver. Vlugschrift Veehouderij #134. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 15 kB; opens in new window
More information

Eekeren, N.J.M. van and G. Iepema. 2005. Nieuwsbrief klaverkracht 5: Nummer 5 - oktober 2005. Klaverkracht #5.
Download full text pdf, 2,7 MB; opens in new window
More information

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema and M. van Dongen. 2005. Kracht van rode klaver onderschat. V-focus. 02-2005.
More information

Eekeren, N.J.M. van, E. Heeres, G. Iepema and H. van der Meer. 2005. Bemestingsadvies kali op grasklaver. Vlugschrift Veehouderij #150. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 22 kB; opens in new window
More information

Iepema, G. 2004. Fair Trade, een eerlijke prijs voor een (h)eerlijk product. Vlugschrift Veehouderij #115. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 15 kB; opens in new window
More information

Eekeren, N.J.M. van and G. Iepema. 2004. Nieuwsbrief Klaverkracht 3: nummer 3 - juli 2004. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 0,63 MB; opens in new window
More information

Eekeren, N.J.M. van and G. Iepema. 2004. Nieuwsbrief Klaverkracht 4: nummer 4 - december 2004. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 0,75 MB; opens in new window
More information

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema and F.W. Smeding. 2004. Grasklaver voor verschraling van natuurgronden: win-win situatie voor veehouders en natuurorganisaties. Ekoland. , p. 24-25.
Download full text pdf, 80 kB; opens in new window
More information

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema and M. van Liere. 2004. Zoektocht naar mengteelt van grasklaver en kruiden: Mogelijkheden van inzaai van kruiden voor mineralenvoorziening. Ekoland. 4-2004, p. 10-11.
Download full text pdf, 90 kB; opens in new window
More information

Eekeren, N.J.M. van and G. Iepema. 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht 1: nummer 1 - augustus 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht #1. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,9 MB; opens in new window
More information

Eekeren, N.J.M. van and G. Iepema. 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht 2: nummer 2 - december 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht #2. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 3,4 MB; opens in new window
More information

Iepema, G. 2002. Kiemkracht van ridderzuringzaden in mest. Vlugschrift Veehouderij #76. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 15 kB; opens in new window
More information


To:
Top | Articles in scientific journals (2) | Proceedings etc. (7) | Brochures, books & reports (18) | Specialist journal articles, leaflets, newsletters, etc (31)