Mobile nav

Duurzaam eiwit

Home >> Duurzame landbouw >> Dierenwelzijn >> Duurzaam eiwit

Op zoek naar een alternatief voor soja in kippenvoer

In Nederland lopen zo'n 100 miljoen kippen rond die jaarlijks 4 miljoen ton kippenvoer eten met als belangrijkste plantaardige eiwitbron soja. Soja is echter geen ideale eiwitbron: voor de productie wordt vaak tropisch regenwoud gekapt: dat leidt tot verlies aan biodiversiteit. Daarnaast stijgen de productiekosten van soja wereldwijd. Bovendien is het plantaardige eiwit uit soja voor veevoeding minder van kwaliteit dan dierlijk eiwit. Kippen zijn gebaat bij dierlijk eiwit. Het werd dus tijd voor een innovatieve oplossing.

Eiwit uit insecten: een duurzaam alternatief

Kippen in de vrije natuur scharrelen letterlijk hun kostje bij elkaar. Naast zaadjes en graantjes pikken ze ook insecten op: een belangrijk bestanddeel van hun dieet. Vandaar dat het idee ontstond om insecteneiwit aan kippenvoer toe te voegen. Een positief punt is dat insecten duurzaam geteeld kunnen worden: zo zijn de uitstoot aan broeikasgassen, de ruimte- en energiebehoefte en de mest relatief gering. Bovendien is het eetbare gedeelte van insecten groot: veel voer en weinig afval dus. Al met al kunnen insecten een beloftevolle innovatie zijn en een aantrekkelijk, veilig en duurzaam alternatief voor soja.

Praktijkproeven met insecteneiwit

Het project Kip en Ei: een verkenning naar de toepassing van duurzaam insecteneiwit in pluimveevoer had als doel om in de praktijk te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor het vervoederen van insecten als eiwitbron voor pluimvee. Uit literatuurstudies blijkt namelijk al dat insecteneiwit goede perspectieven biedt om aan de eiwitbehoefte van pluimvee te voldoen. In praktijkproeven kijken onderzoekers van o.m. het Louis Bolk Instituut niet alleen naar de productie (GMP) en verwerking (GMP) van bijvoorbeeld meelwormen, maar meten ze bijvoorbeeld ook de effecten van dit nieuwe voer op de gezondheid en het welzijn van de kippen.

Krijgen kippen insecten in hun voer?

Voordat insecten een vast bestanddeel in het pluimveevoer kunnen vormen, moeten nog heel wat vragen beantwoord worden. Onder welke wettelijke voorwaarden kan dergelijk dierlijk eiwit vervoederd worden? Aan welke kwaliteitseisen moeten de insecten voldoen? Hoe zijn de kwaliteit en de verwerking te standaardiseren? Hoe staat het met de houdbaarheid? En, last but not least: wat is het effect van dergelijk voer op het welzijn en gezondheid van de kip en op de kwaliteit van eieren en kippenvlees? Uitgangspunt is om een smakelijk, veilig en gezond geproduceerd ei of kippenvlees op het bord van de consument te serveren.

Over het project Kip en Ei

Het project Kip en Ei is van 2013-2015 uitgevoerd en is geïnitieerd door het Louis Bolk Instituut, New Generation Nutrition, Venik, Kreca, Ruig Wild & Gevogelte, Coppens diervoeding, Vivara en Vitelia voeders. Het project is gefinancierd door Stichting Fonds voor Pluimveebelangen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. De onderzoeksresultaten zijn via een persbericht en rapport gecommuniceerd.

Bekijk het filmpje Project Kip en Ei:

 

Lees ook
Download de folder Kip en Ei


Meelwormen in kippenvoer blijkt een goed alternatief voor soja