Mobile nav

Employee

Home >> About us >> Staff members >> Employee
 Maaike van Agtmaal

Maaike van Agtmaal PhD

Researcher Soil quality & Agrobiodiversity

T: +31(0)343 523860 (General)

 

Publication(s) by Agtmaal
Articles in scientific journals (1)
Brochures, books & reports (7)
Specialist journal articles, leaflets, newsletters, etc (10)

Scientific publications

Microbiota in Dung and Milk Differ Between Organic and Conventional Dairy Farms
Gomes, S., P. van Bodegom, M. van Agtmaal, N.A. Soudzilovskaia, M.W.P. Bestman, E. Duijm, A. Speksnijder and N.J.M. van Eekeren. 2020. Microbiota in Dung and Milk Differ Between Organic and Conventional Dairy Farms. Front. Microbiol. 28 July.
DOI: 10.3389/fmicb.2020.01746
Download full text pdf, 9,8 MB; opens in new window
More information

Brochures, books & reports


Stikstofbenutting van sorghum
Agtmaal, M. van, J. de Wit and N.J.M. van Eekeren. 2020. Stikstofbenutting van sorghum: Resultaten van 2 jaar bemestingsproeven. Rep. 2020-014 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 23 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window
More information

Veenverrijking met klei
Pijlman MSc, J., M. van Agtmaal, J.G.C. Deru and R. van Uffelen. 2020. Veenverrijking met klei: Verkenning logistieke en praktische aspecten. Rep. 2020-011 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 56 p.
Download full text pdf, 4,9 MB; opens in new window
More information

Klei voor behoud van veen
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru and F. Lenssinck. 2019. Klei voor behoud van veen: Verkenning mogelijkheden van koolstofvastlegging en preventie bodemdaling met klei uit de kringloop. Rep. 2019-010 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 29 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Sorghum als aanvullend ruwvoergewas
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, J. Pannecoucque and N.J.M. van Eekeren. 2019. Sorghum als aanvullend ruwvoergewas: Proeven met bemesting en rassen in Nederland en Vlaanderen. Rep. 2019-009 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 24 p.
Download full text pdf, 0,73 MB; opens in new window
More information

Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems
Agtmaal, M. van, G. Iepema, J.G.C. Deru and N.J.M. van Eekeren. 2018. Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems. Rep. 2018-016 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 32 p.
Download full text pdf, 3,2 MB; opens in new window
More information

Quick scan mest en bodemkwaliteit
Koopmans, C.J., M. van Agtmaal and N.J.M. van Eekeren. 2018. Quick scan mest en bodemkwaliteit: Invloed van mest en compost op de bodemkwaliteit, gewasproductie en emissies. Rep. 2018-008 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 32 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets
Verloop, K., M. van Agtmaal, W. Bussink, N.J.M. van Eekeren, P. Groenendijk, S. Jansen, G. Noij and M. Zanen. 2018. Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets. Stichting Wageningen Research, Wageningen. 136 p.
Download full text pdf, 20,2 MB; opens in new window
More information

Specialist journal articles, newsletters, etc


Stikstofbenutting van Sorghum
Agtmaal, M. van, J. de Wit and N.J.M. van Eekeren. 2020. Stikstofbenutting van Sorghum. V-focus. maart, p. 12-14.
Download full text pdf, 3,6 MB; opens in new window
More information

Rassenvergelijking van sorghum in Nederland en België in 2019
Agtmaal, M. van, J. de Wit, N.J.M. van Eekeren and J. Pannecoucque. 2020. Rassenvergelijking van sorghum in Nederland en België in 2019. V-focus. mei, p. 28-31.
Download full text pdf, 220 kB; opens in new window
More information

Kleibagger als bodemverbeteraar
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, J. Pijlman MSc, R. van Uffelen and F. Lenssinck. 2020. Kleibagger als bodemverbeteraar: Veenverrijking met klei voor vermindering bodemdaling en CO2 emissie in de veenweiden. Bodem. april, p. 18-20.
Download full text pdf, 150 kB; opens in new window
More information

Maisteelt na grasland met de OSP
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, P.R.A. Struyk and H. Pol. 2020. Maisteelt na grasland met de OSP. V-focus. januari, p. 26-29.
Download full text pdf, 350 kB; opens in new window
More information

Bacteriën en schimmels op melkveebedrijf in beeld
Eekeren, N.J.M. van, M. van Agtmaal, M.W.P. Bestman, S. Gomes, P. van Bodegom, N.A. Soudzilovskaia, E. Duijm and A. Speksnijder. 2020. Bacteriën en schimmels op melkveebedrijf in beeld. V-focus. september.
Download full text pdf, 210 kB; opens in new window
More information

Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei
Agtmaal, M. van, J. de Wit, N.J.M. van Eekeren and P. Floris. 2019. Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei. V-focus. april, p. 40-42.
Download full text pdf, 160 kB; opens in new window
More information

Stikstofbenutting van sorghum
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru and N.J.M. van Eekeren. 2019. Stikstofbenutting van sorghum. V-focus. Februari 2019:12-14.
Download full text pdf, 230 kB; opens in new window
More information

Test sorghumrassen op vier proeflocaties
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren, G. Kasper and J. Pannecoucque. 2019. Test sorghumrassen op vier proeflocaties. V-focus. april, p. 20-22.
Download full text pdf, 350 kB; opens in new window
More information

Effect van mycorrhizaschimmels op grasgroei
Wit, J. de, M. van Agtmaal, N.J.M. van Eekeren and P. Floris. 2018. Effect van mycorrhizaschimmels op grasgroei. V-focus. juni, p. 18-20.
Download full text pdf, 140 kB; opens in new window
More information

Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru and M. van Agtmaal. 2018. Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond. V-focus. December, p. 16-17.
Download full text pdf, 150 kB; opens in new window
More information


To:
Top | Articles in scientific journals (1) | Brochures, books & reports (7) | Specialist journal articles, leaflets, newsletters, etc (10)