Mobile nav

Freelancer:

Home >> About us >> Staff members >> Freelancer
Coen ter Berg

Coen ter Berg

Advisor soil management

T: +31(0)343 523860 (General)

 

Publication(s) by Berg
Brochures, books & reports (40)
Specialist journal articles, leaflets, newsletters, etc (14)


Brochures, books & reports


Bodemsignalen grasland (Editie Nederlands)
Eekeren, N.J.M. van, B. Philipsen, J.G. Bokhorst and C. ter Berg. 2019. Bodemsignalen grasland (Editie Nederlands): Praktijkgids voor optimaal bodemmanagement op melkveebedrijven. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 120 p.
Order Price: €35.00; Order code:Bodemsignalen Grasland 2019; opens in new window
More information

Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming
Staps, J.J.M., C. ter Berg, A. van Vilsteren, E.T. Lammerts van Bueren and T.H. Jetten. 2015. From soil management dilemmas to integrated sustainability. (In Dutch, with English abstract.). Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding. 58 p.
Download full text pdf, 5,7 MB; opens in new window
More information

Soil Signals
Koopmans, C.J., J.G. Bokhorst, C. ter Berg and N.J.M. van Eekeren. 2015. Soil Signals: A practical guide to a fertile soil. Roodbond, Zutphen. 96 p.
More information

Bodemscan© zand- en dalgronden
Koopmans, C.J., M. Zanen and C. ter Berg. 2015. Soil Scan© for sandy and reclaimed peat soils: An evaluative framework for soils in the Dutch Veenkoloniën. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 2015-013 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 22 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window
More information

Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger
Staps, J.J.M., M. Zanen and C. ter Berg. 2015. Conserving soil fertility: contributions from farmer, food chain and consumer. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Handboek Bodemsignalen
Koopmans, C.J., J.G. Bokhorst, C. ter Berg and N.J.M. van Eekeren. 2012. Soil Signals: A practical guide to a fertile soil. (In Dutch, with English abstract.). Roodbond, Zutphen. 96 p.
More information

BodemBreed Interreg: "Veldmetingen bij niet-kerende grondbewerking en ploegen: het effect op bodemleven en bodemfuncties."
Zanen, M., P. Belder, M.M. Bos and C. ter Berg. 2012. Soil wide Interreg: "field measurements in case of ploughing and non-inverting tillage: influence on soil life and soil functions". (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 65 p.
Download full text pdf, 4,7 MB; opens in new window
More information

Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen: bedrijfsontwerp
Burgt, G.J.H.M. van der, C. ter Berg, J. van Strien and J.G. Bokhorst. 2011. Nitrogen supply out of Cut&Carry Fertilizers. (In Dutch.). Rep. 2011-008-LpB. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 31 p.
Download full text pdf, 240 kB; opens in new window
More information

Peenrassendemo 2009
Berg, C. ter and E.T. Lammerts van Bueren. 2010. Peenrassendemo 2009: Vergelijking B-peenrassen voor de biologische teelt. Rep. LT32. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window
More information

Minder en anders Bemesten
Scholberg, J., C. ter Berg, J.J.M. Staps and J. van Strien. 2010. Minder en anders Bemesten: Voordelen van maaimeststoffen voor teelt van najaarsspinazie: Resultaten veldproef Joost van Strien, in Ens, 2009 [with summary in English]. Rep. 2010-007LBP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 44 p.
Download full text pdf, 0,82 MB; opens in new window
More information

Minder en Anders Bemesten: Onderzoeksresultaat akkerbouw op klei. Maaimeststoffen bij aardappel, Van Strien 2010
Burgt, G.J.H.M. van der, B.G.H. Timmermans and C. ter Berg. 2010. Fertilise less and differently: experimental results for arable farming on clay. Cut-and-carry-fertilisers for potato. Van Strien 2010. (In Dutch.). Rep. 2010-023LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 35 p.
Download full text pdf, 0,79 MB; opens in new window
More information

Minder en Anders Bemesten Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, kool 2010
Timmermans, B.G.H., G.J.H.M. van der Burgt and C. ter Berg. 2010. Fertilise less and differently: Experimental results horticulture on clay. Rozendaal, cabbage 2010. (In Dutch.). Rep. 2010-027LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Download full text pdf, 240 kB; opens in new window
More information

Minder en anders bemesten: Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2008
Timmermans, B.G.H., G.J.H.M. van der Burgt and C. ter Berg. 2010. Fertilise less and differently: experimental results for horticulture on clay. Rozendaal, courgette 2008. (In Dutch.). Rep. 2010-025LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Download full text pdf, 2,3 MB; opens in new window
More information

Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2009
Timmermans, B.G.H., G.J.H.M. van der Burgt, J.J.M. Staps and C. ter Berg. 2010. Fertilise less and differently: Experimental results horticulture on clay. Rozendaal, courgette 2009. (In Dutch.). Rep. 2010-026 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 6,8 MB; opens in new window
More information

Biologisch uitgangsmateriaal voor 2010
Lammerts van Bueren, E.T. and C. ter Berg. 2009. Biologisch uitgangsmateriaal voor 2010: Eindrapportage met het advies van de expertgroepen voor het ministerie van LNV. Rep. LT33. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 126 p.
Download full text pdf, 3,1 MB; opens in new window
More information

Mest, compost en bodemvruchtbaarheid
Bokhorst, J.G., C. ter Berg, M. Zanen and C.J. Koopmans. 2008. Mest, compost en bodemvruchtbaarheid: 8 jaar proefveld Mest als Kans. Rep. LD10. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Order Price: €6; Order code:LD10; opens in new window
Download full text pdf, 4,8 MB; opens in new window
More information

The MAC trial
Bokhorst, J.G., C. ter Berg, M. Zanen and C.J. Koopmans. 2008. The MAC trial: Results from a long-term organic inputs trial. Rep. LD10E. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Order Price: €6; Order code:LD10E; opens in new window
Download full text pdf, 4,5 MB; opens in new window
More information

Bodem en bemesting in de bollenteelt
Bokhorst, J.G., Y. van Leeuwen and C. ter Berg. 2008. Bodem en bemesting in de bollenteelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 39 p.
Order Price: €12.50; Order code:LB22; opens in new window
Download full text pdf, 4,6 MB; opens in new window
More information

Timmermans, B.G.H., J.J.M. Staps, C. ter Berg and R. Bruinenberg. 2008. Minder en Anders Bemesten: Courgette met grasklaver voorvrucht bij Hans en Jan Rozendaal. 21 p.
More information

Investeren tot in de bodem
Zanen, M., J.G. Bokhorst, C. ter Berg and C.J. Koopmans. 2008. Investing down to the soil. (In Dutch, with English abstract.). Rep. LD11. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 40 p.
Order Price: €0; Order code:LD11; opens in new window
Download full text pdf, 0,85 MB; opens in new window
More information

Strategieën voor duurzaam bodemmanagement
Zanen, M., J.G. Bokhorst, C. ter Berg and C.J. Koopmans. 2008. Strategieën voor duurzaam bodemmanagement: Ervaringen uit de biologische landbouw. Rep. LD12. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Order Price: €6; Order code:LD12; opens in new window
Download full text pdf, 3,7 MB; opens in new window
More information

Zanen, M., C.J. Koopmans, J.G. Bokhorst and C. ter Berg. 2008. Special Fertilisation: Successful strategies for sustainable soil management. (In Dutch, with English abstract.). Rep. LD13. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 73 p.
Download full text pdf, 2,1 MB; opens in new window
More information

Lammerts van Bueren, E.T. and C. ter Berg. 2007. Biologisch uitgangsmateriaal voor 2008: Eindrapportage met het advies van de expertgroepen voor het ministerie van LNV. 50 p.
More information

Project 'Wie zaait zal oogsten'
Lammerts van Bueren, E.T. and C. ter Berg. 2007. Project 'Wie zaait zal oogsten': Lange termijn perspectief voor nieuwe gewassen op de nationale annex biologisch uitgangsmateriaal. Rep. G47. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 44 p.
Download full text pdf, 0,71 MB; opens in new window
More information

Rutgers, M., C. Mulder, A.J. Schouten, J. Bloem, J.J. Bogte, A.M. Breure, L. Brussaard, G.M. de Goede, J.H. Faber, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, H. Keidel, G. Korthals, F.W. Smeding, C. ter Berg and N.J.M. van Eekeren. 2007. Soil system profiling in the Netherlands with ten references for biological soil quality. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 607604008. RIVM, Bilthoven. 96 p.
More information

Koopmans, C.J. and C. ter Berg. 2006. Bodem en bemesting in de biologische landbouw op proefboerderij Rusthoeve 2003-2005. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 53 p.
More information

Bodem en bemesting in de biologische landbouw op proefboerderij Rusthoeve 2003-2005.
Koopmans, C.J. and C. ter Berg. 2006. Soil fertility management in organic agriculture: Experiments at the Rusthoeve farm, 2003-2005. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 66 p.
Download full text pdf, 10,5 MB; opens in new window
More information

Lammerts van Bueren, E.T., C. ter Berg and G. Gordijn. 2006. Biologische uitgangsmateriaal voor 2007: Het opstellen van criteria voor en vullen van de nationale annex 2007. Eindrapportage met het advies van de expertgroepen aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 45 p.
Download full text pdf, 150 kB; opens in new window
More information

Biologisch Uienzaad 2006
Lammerts van Bueren, E.T., C. ter Berg, M. Raaijmakers and D. Monsma. 2006. Biologisch Uienzaad 2006: Een ketenbenadering. Rep. G45. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 33 p.
Download full text pdf, 0,74 MB; opens in new window
More information

Bokhorst, J.G., E. Heeres, C. ter Berg and N.J.M. van Eekeren. 2006. Bodem in Zicht: Beoordelen en verbeteren van de bodemkwaliteit. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Order Price: €0; Order code:LB13; opens in new window
More information

Lammerts van Bueren, E.T., M. Raaijmakers and C. ter Berg. 2006. Verslag Ketenaanpak ras en annex: Een pilotstudie aan de hand van de kasgewassen tomaat, komkommer en paprika. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
More information

Berg, C. ter and S. Duijnhouwer. 2005. Veldleeuwerik Duurzaamheid Doorgrond: Resultaten van de indicator Productwaarde. Louis Bolk Instituut/MozaID, Driebergen/‘s Hertogenbosch. 34 p.
More information

Lammerts van Bueren, E.T., C. ter Berg and E.H.G. Bremer. 2005. Biologische uitgangsmateriaal 2006 -het opstellen van criteria voor en vullen van een nationale annex 2006.: Eindrapportage met advies van de expertgroepen aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
More information

Koopmans, C.J., M. Zanen, C. ter Berg and L. Nannes. 2005. Veldleeuwerik Duurzaamheid Doorgrond: Resultaten 2003-2005 van de indicatoren bodemvruchtbaarheid, bodemverlies en voedingsstoffen. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
More information

Goede kool uit Noord-Holland
Lammerts van Bueren, E.T., C. ter Berg and E.H.G. Bremer. 2004. Goede kool uit Noord-Holland: Vergelijkend rassenonderzoek voor Rode en Witte Kool voor Biologische Bedrijfssystemen 2001-2003. Rep. G42. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 47 p.
More information

Biologische appels en peren: Teeltmaatregelen voor kwaliteitsfruit
Bloksma, J.R., P.J. Jansonius, M. Zanen, J. Peeters, G. Brouwer, R. van der Maas, A. de Jager, W. van Teeffelen, M. Trapman and C. ter Berg. 2004. Biologische appels en peren: Teeltmaatregelen voor kwaliteitsfruit. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 220 p.
Download full text pdf, 28,4 MB; opens in new window
More information

Joldersma, R., J.G. Bokhorst, E. Heeres, C.J. Koopmans and C. ter Berg. 2003. Hoe geef ik een cursus bodembeoordeling: Een handleiding voor cursusleiders. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 54 p.
Download full text pdf, 0,64 MB; opens in new window
More information

Tiemens-Hulscher, M., L.T. Colon, W.G. Flier, G.J.T. Kessel, D.J. Budding, C. ter Berg, G.J.H.M. van der Burgt and A.J.T.M. Hospers-Brands. 2003. Naar beheersingsstrategieën voor Phythophtora Infestans in de biologische aardappelteelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 120 p.
More information

Bokhorst, J.G. and C. ter Berg. 2001. Handboek Mest en Compost. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
More information

Berg, C. ter. 1999. Toepassingsmogelijkheden van verschillende mest- en compostsoorten in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 5 p.
More information

Specialist journal articles, newsletters, etc


Paardenbloem: kruid of onkruid? Na twee droge voorjaren veel meer paardenbloemen op sommige melkveebedrijven
Eekeren, N.J.M. van and C. ter Berg. 2012. Common dandelion: crop or weed? Much more dandelions on several dairy farms after two dry spring seasons. (In Dutch.). Ekoland. 32(4):22-23.
Download full text pdf, 1,7 MB; opens in new window
More information

BioKennisbericht Groene maaimeststoffen
Rietberg, P.I. and C. ter Berg. 2012. Cut & carry fertilizers. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 8 p.
Download full text pdf, 9 MB; opens in new window
More information

Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking
Bokhorst, J.G., P. Belder, M. Zanen, N.J.M. van Eekeren, J.G.C. Deru, S. Bernaerts, K. Froma, J. van Vliet, C. ter Berg and G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Newsletter Soil Academy #13: Special non-inverting tillage. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 0,55 MB; opens in new window
More information

Berg, C. ter and J.J.M. Staps. 2010. De nieuwe mestwetgeving: Kansen en knelpunten voor de biologische sector. Ekoland. 9-2010, p. 23-25.
More information

Eekeren, N.J.M. van and C. ter Berg. 2008. Graslandbeluchting leidt nog niet tot hogere grasopbrengst. V-focus. 5-2008, p. 26-28.
Download full text pdf, 1,3 MB; opens in new window
More information

Staps, J.J.M. and C. ter Berg. 2008. Maatschappelijke stromen: compost en digestaat. Ekoland. 5-2008, p. 24-25.
Download full text pdf, 120 kB; opens in new window
More information

Lammerts van Bueren, E.T., C. ter Berg, K. Burger-Meijer and O. Scholten. 2007. Biologisch uienzaad verplicht: hoe verder met veredeling?: Stand van zaken en verwachtingen van ui-veredelingsonderzoek. Ekoland. 2-2007, p. 34-35.
More information

Lammerts van Bueren, E.T. and C. ter Berg. 2006. Stimulating organic farmers to participate in on-farm selection by providing training courses in plant breeding. 4 p.
Download full text pdf, 80 kB; opens in new window
More information

De kuil
Koopmans, C.J., M. Zanen and C. ter Berg. 2005. De kuil: Bodembeoordeling aan de hand van een kuil. November 2005.
Download full text pdf, 0,92 MB; opens in new window
More information

Koopmans, C.J., M. Zanen, C. ter Berg and L. Nannes. 2005. Veldleeuwerik Duurzaamheid Doorgrond. Resultaten 2004 van de indicatoren bodemvruchtbaarheid, bodemverlies en voedingsstoffen.
More information

Tiemens-Hulscher, M., L.T. Colon, W.G. Flier, G.J.T. Kessel, D.J. Budding, C. ter Berg, G.J.H.M. van der Burgt, A.J.T.M. Hospers-Brands and E.T. Lammerts van Bueren. 2003. Naar Phytophthora-beheersingsstrategieën voor de biologische aardappelteelt: De download is de samenvatting.
Order Price: €10; Order code:LA15; opens in new window
Download full text pdf, 14 kB; opens in new window
More information

Bokhorst, J.G. and C. ter Berg. 2001. Bemesten moet anders. Ekoland. 21(11):20-21.
Download full text pdf, 70 kB; opens in new window
More information

Berg, C. ter. 2000. Onderhoud van een dynamisch proces: Lezing studiedag Mest Als Kans 23/11/2000. 6 p.
More information

Osman, A.M. and C. ter Berg. 2000. Op zoek naar het ideale ras: Telers schetsen de biologische peen en tarwe van de toekomst. Ekoland. 20(6):22-23.
More information


To:
Top | Brochures, books & reports (40) | Specialist journal articles, leaflets, newsletters, etc (14)