Mobile nav

Persberichten

Home >> Over ons >> Actueel >> Persberichten

Meststof luzerne verdringt dierlijke mest


Slimme rekentool voor agrarische ondernemers nu gelanceerd

 

Verse en gekuilde luzerne volwaardig alternatief voor dierlijke mest


De stikstofwerking van luzerne blijkt even goed als die van aangekochte meststoffen en de aanvoer van fosfaat wordt verminderd. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de driejarige proef "Maaimeststoffen" van het Louis Bolk Instituut. Door luzerne van het eigen bedrijf in te zetten, bespaart de boer of tuinder op het transport van extern aangevoerde meststoffen. Dankzij een slimme rekentool op www.maaimeststoffen.nl kan iedere agrarische ondernemer bovendien zelf berekenen of luzerne ook op zijn bedrijf rendabel in te zetten is als meststof. In de proef "Maaimeststoffen" van het Louis Bolk Instituut is vers gemaaide en gekuilde luzerne of grasklaver als meststof op zes bedrijven toegediend en vergeleken met kippenmest en rundveedrijfmest. Verse en gekuilde luzerne blijkt een volwaardig alternatief voor dierlijke mest.

Luzerne lonkend perspectief


Niet alleen de stikstofwerking bepaalt of luzerne wordt ingezet. Onderzoeker Geert-Jan van der Burgt: "Natuurlijk wil je als akkerbouwer of tuinder weten of de inzet van luzerne ook financieel interessant is. Dankzij onze rekentool op www.maaimeststoffen.nl kan iedere akkerbouwer of tuinder zelf de maaimeststof luzerne vergelijken met dierlijke mest. Als de prijs van de mest stijgt - en dat is de verwachting - is het op termijn interessanter om voor luzerne te kiezen." Van der Burgt wijst ook op het belang van luzerne voor bijvoorbeeld tuinders op Brabantse zandgronden. "Juist de intensieve tuinbouw krijgt te kampen met stikstoftekorten. Dan is het inzetten van luzerne een prima oplossing bij een strenger wordende mestwetgeving."

Resultaten inzetbaar bij biologisch en gangbaar


De proef "Maaimeststoffen", die binnen het Biokennisproject "Minder en Anders Bemesten" van het Ministerie van EL & I heeft gelopen, is een goed voorbeeld van kennisontwikkeling ten behoeve van biologische en gangbare landbouw. Luzerne wordt al langer succesvol ingezet als groenbemester in de biologische landbouw. Om het nu als maaimeststof in te zetten is een innovatie van formaat. Het rapport is sinds het voorjaar van 2011 beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lidwien Daniels, communicatieadviseur via 0343 - 523 860.

Datum: 31-05-2011